Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khảo sát việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đ...

Tin tức, sự kiện HĐND tỉnh  
Khảo sát việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 tại huyện Kim Bảng, Thanh Liêm.

         Ngày 11/11/2022, Tổ khảo sát phục vụ Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục khảo sát việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh. Tổ khảo sát do đồng chí Phạm Văn Tạo, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách làm tổ trưởng đã tiến hành khảo sát tại phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện: Kim Bảng, Thanh Liêm; tham gia đoàn khảo sát có Lãnh đạo Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

ban kt-thanh liêm.JPG

Tổ khảo sát làm việc tại huyện Thanh Liêm

         Theo báo cáo của các đơn vị việc thực hiện Chương trình Nông thôn mới đã làm thay đổi nhận thức của đa số người dân, được người dân đồng tình ủng hộ; huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia; vai trò của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể được phát huy; diện mạo ở nông thôn có nhiều đổi mới...

         Nhìn chung các đơn vị cơ bản chấp hành các quy định về đầu tư, bố trí vốn, thực hiện thanh quyết toán các công trình, dự án. Các dự án đầu tư đáp ứng các yêu cầu cần thiết và cấp bách trên địa bàn đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển...

ban kt-thanh liem1.JPG

ban kt-kim bang.JPG

Tổ khảo sát kiểm tra thực tế tại địa phương

         Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021  tại các đơn vị được khảo sát còn một số tồn tại, hạn chế như: một số địa phương chưa làm tốt việc hoạch định các nhu cầu, kế hoạch đầu tư gắn với cân đối, huy động ngân sách để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra; nguồn thu ngân sách từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất trên các địa bàn phụ thuộc và biến động theo thị trường bất động sản, ảnh hưởng đến khả năng cân đối và điều hành kế hoạch đầu tư công...

         Phát biểu kết luận tại các buổi khảo sát, đồng chí Phạm Văn Tạo, Tổ trưởng tổ khảo sát đã ghi nhận những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong việc tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn ngân sách nhà nước phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện tham mưu UBND huyện tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế, chính sách trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước phục vụ xây dựng nông thôn mới; nghiên cứu đề xuất đối với các cơ quan có thẩm quyền, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn ngân sách nhà nước phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021./.