Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin tức, sự kiện HĐND tỉnh  
Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

         Sáng ngày 02/8/2022, đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tám (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội trường UBND tỉnh; đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

         Tham dự kỳ họp có đồng chí Tạ Thị Yên, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; đại diện lãnh đạo Vụ địa phương I, Văn phòng Trung ương Đảng; Vụ địa phương III, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Vụ tổ chức chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ; Vụ Công tác đại biểu, Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

c thuy-khai mac ky 8.JPG

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

        Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Sáu tháng đầu năm 2022, trong điều kiện có một số thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; nhất là, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, cùng với những hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19. Nhưng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; sự quan tâm ủng hộ của các Ban, bộ, ngành Trung ương; các cấp, các ngành, cộng đồng Doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Tỉnh uỷ phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh với quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 đã đề ra và phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ cho Nhân dân, đã đạt nhiều kết quả tích cực: Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển khá; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,24% (đứng thứ 14 toàn quốc); sản xuất công nghiệp, nông nghiệp có bước tăng trưởng; thương mại, dịch vụ - du lịch tăng trưởng khá, trong đó du lịch tăng 75,7% so với cùng kỳ; thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 56% dự toán Trung ương giao (đến hết tháng 7 đạt 7.689 tỷ đồng); Xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu được triển khai hiệu quả; An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân được cải thiện; Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Việc phục hồi sản xuất- kinh doanh sau dịch bệnh gặp nhiều khó khăn; tiến độ triển khai các Dự án đầu tư, nhất là các Dự án lớn còn chậm; việc giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kế hoạch đề ra…

        Nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2022 đòi hỏi Cấp ủy, Chính quyền, Hệ thống chính trị các cấp, cộng đồng Doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; có giải pháp quyết liệt, đột phá để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà kế hoạch năm 2022 đề ra, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

        Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, tại kỳ họp thứ 8, kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét, thảo luận các Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể, nhất là các giải pháp để duy trì được tốc độ tăng trưởng và hoàn thành kế hoạch năm 2022.  Xem xét Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Viện KSND, Toà án nhân dân tỉnh; Thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Cử tri trong tỉnh với Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 - HĐND tỉnh - Khoá XIX; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của Cử tri và Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của Cử tri của UBND tỉnh và các Báo cáo thẩm tra các Ban HĐND tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh, trả lời ý kiến, kiến nghị gửi tới Kỳ họp; ý kiến, kiến nghị gửi trực tiếp của Cử tri qua đường dây nóng đối với các thành viên UBND tỉnh.

        Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thông qua 26 Nghị quyết, trong đó có 24 Nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và các cơ chế, chính sách; gồm: 09 Nghị quyết về đầu tư công; 03 Nghị quyết về tài chính, ngân sách; 05 Nghị quyết về lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 02 Nghị quyết về lĩnh vực nông nghiệp; 02 Nghị quyết về nội vụ; 03 Nghị quyết về tài nguyên môi trường, lao động thương binh và xã hội, văn hóa và quyết định một số nội dung quan trọng khác. Các Nghị quyết được xem xét, thông qua tại Kỳ họp lần này đều là những nội dung rất quan trọng, để tiếp tục cụ thể hoá Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh uỷ; nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm QP-AN, nâng cao đời sống Nhân dân; được đông đảo Cử tri và Nhân dân quan tâm.

        Để nâng cao chất lượng kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị Đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm; phát huy dân chủ; tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận; đóng góp nhiều ý kiến, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của Cử tri và Nhân dân; góp phần vào thành công của Kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của Cử tri và Nhân dân.

a huy-ky 8.JPG

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Báo cáo tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

        Ngay sau phần khai mạc, trong phiên họp buổi sáng, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh...


Tin liên quan