Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin tức, sự kiện HĐND tỉnh  
Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

        Sáng ngày 06/12/2021, đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ năm (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội trường UBND tỉnh; đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

       Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Lãnh đạo một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

c thuy khai mac.JPG

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp​

       Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX xem xét các Báo cáo của UBND tỉnh về: tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; công tác tài chính - ngân sách; quốc phòng - an ninh; công tác tiếp dân giải quyết đơn thư, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác thi hành án dân sự và Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021. Báo cáo của Thường trực HĐND, về kết quả hoạt động của HĐND 6 tháng cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri và kết quả giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai Kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh; các Báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng. Thông báo của Uỷ ban MTTQ tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh với Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 và Báo cáo công tác  của TAND tỉnh và  Viện KSND tỉnh.

       Kỳ họp sẽ thảo luận, xem xét thông qua 28 Nghị quyết, trong đó có 24 Nghị quyết về kinh tế- xã hội; 04 Nghị quyết về kế hoạch, Chương trình hoạt động, Chương trình giám sát và xác nhận kết quả giải quyết những nội dung phát sinh giữa 2 Kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn tại Kỳ họp; trả lời ý kiến, kiến nghị của Cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5 và những ý kiến của cử tri tiếp nhận qua điện thoại trực tiếp tại Kỳ họp.

       Để góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp,  Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung của Kỳ họp, góp phần để Kỳ họp thành công tốt đẹp; Uỷ ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các ban, sở, ngành theo chức trách, nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu các ý kiến thảo luận, giải trình, làm rõ các vấn đề mà Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm, đáp ứng sự mong đợi của cử tri trong tỉnh.

a huy ngay 1.JPG

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh 

báo cáo tình hình phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016-2020, Kế hoach phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025

       Ngay sau phần khai mạc, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

       Kỳ họp thứ năm là kỳ họp đầu tiên, Thường trực HĐND tỉnh quyết định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND tỉnh, trong đó ứng dụng phần mềm “ phòng họp không giấy"; các tài liệu phục vụ kỳ họp gửi đại biểu HĐND tỉnh đều được gửi trước bằng văn bản điện tử để các đại biểu tự nghiên cứu, qua đó cải tiến phương thức hoạt động, tiết kiệm thời gian, hiện đại hóa nền hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026./.