Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười một HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin hoạt động HĐND tỉnh  
Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười một HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

          Sáng ngày 04/12/2019, kỳ họp thứ  mười một (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019) Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII đã khai mạc trọng thể tại Hội trường UBND tỉnh, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Văn Đồng, Ủy viê​n BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đại biểu đại diện: Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam; các đồng chí Lãnh đạo UBND;  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp và một số Doanh nghiệp; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII..

IMG_3523.jpg

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

            Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh xem xét, thảo luận các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, Tòa án nhân dân và Viện KSND tỉnh. Xem xét,​ thảo luận và thông qua hơn 20 Nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tài chính – ngân sách, đầu tư, nội vụ, cơ chế chính sách và quyết định một số nội dung quan trọng khác; Các Nghị quyết được xem xét tại kỳ họp lần này đều là những nội dung quan trọng thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách của Nhà nước, các chủ trương, Chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND đối với các thành viên UBND tỉnh, tập trung vào nội dung được nhiều cử tri, nhân dân trong tỉnh quan tâm. Kỳ họp có khối lượng công việc lớn, thông qua và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

           Ngay sau phiên khai mạc, Hội đồng nhân dân đã tỉnh xem xét các báo cáo công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh…

IMG_3446.JPG

Đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại kỳ họp

           Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực đạt được trong năm 2019. Để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉ​nh, các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết của trung ương, của ​tỉnh, nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, thu hút một số dự án lớn, triển khai một số công trình trọng tâm, trọng điểm chào mừng đại hội đảng các cấp. Xây dựng, hoàn thiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn 2050; tiếp tục đổi mới hiệu quả xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án đầu tư, công nghệ cao, đảm bảo an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường; phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Tiếp tục ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; thực hiện có hiệu quả việc xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Phát triển, đa dạng các loại hình du lịch, thu hút khách lưu trú dài ngày tại tỉnh. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, thu hút các trường đại học, bệnh viện chất lượng cao về đầu tư tại tỉnh. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường, đầu tư, xây dựng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, đưa vào vận hành Trung tâm điều hành Đô thị thông minh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Để kỳ họp thành công tốt đẹp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao trách nhiệm trước cử tri, nhân dân, tập trung nghiên cứu, thảo luận, thẳng thắn, nghiêm túc, xem xét sự cần thiết, tính hợp pháp và tình hình thực tế gắn với nhiệm vụ, giải pháp để các nghị quyết thông qua khi đưa vào thực tiễn đạt hiệu quả cao.

IMG_2263 2.jpg

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông,Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2019,

phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

            Phiên họp buổi chiều, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên của UBND tỉnh trình bày các tờ trình về việc ban hành các Nghị quyết của kỳ họp. Hội đồng nhân dân tỉnh nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế; Ban Kinh tế Ngân sách; Ban Văn hóa- Xã hội đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, khóa XVIII./.

Phòng Tổng hợp