Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh, khóa XVIII.

Tin hoạt động HĐND cấp huyện, cấp xã  
Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh, khóa XVIII.

         Chiều ngày 19/5/2020, tại trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo các Ban chuyên trách HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Chủ tịch HĐND các huyện, thành phố; các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

IMG_4174.JPG

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực

HĐND tỉnh trình bày dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2020

             Tại phiên họp, Lãnh đạo HĐND tỉnh báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; Lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo đề xuất nội dung trình tại kỳ họp bất thường tháng 6/2020; nội dung điều chỉnh, bổ sung chương trình ban hành nghị quyết tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh.

IMG_4177.JPG

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo,

 đề xuất nội dung của UBND tỉnh tại phiên họp

         Dự kiến kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh khóa XVIII được tổ chức trong 2,5 ngày (từ 14/7 -16/7/2020) tại Hội trường UBND tỉnh, kỳ họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp, phiên khai mạc, phiên thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và phiên bế mạc kỳ họp. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét các báo cáo công tác của HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và các ngành; xem xét thông qua các Nghị quyết theo đề nghị của Ủy ban nhân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến gồm các Nghị quyết sau:  kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2020; về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2020-2021; Quy định về cơ chế thu dịch vụ tuyển sinh đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam; về bổ sung các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 50 héc ta đất rừng sản xuất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh; về Tăng cường công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng, chống oan, sai và nâng cao hiệu quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác Thi hành án trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Nam; quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020; các nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công.

      Tại hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị đã phát biểu thảo luận, tham gia góp ý vào dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp; kế hoạch tiếp xúc cử tri và họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh; căn cứ pháp lý và sự cần thiết ban hành các nghị quyết dự kiến trình tại các kỳ họp.

IMG_4163.JPG

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận  hội nghị

        Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, thống nhất một số nội dung: Thống nhất công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường ), thời gian tổ chức kỳ họp ngày 10/6/2020 (trong 1/2 ngày); kỳ họp xem xét, thông qua các Nghị quyết theo đề nghị của UBND tỉnh: chủ trương đầu tư của một số dự án đầu tư công do tỉnh quản lý; Nghị quyết phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công của tỉnh; Nghị quyết về bổ sung các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 50 héc ta đất rừng sản xuất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

         Thống nhất công tác chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm 2020, thời gian tổ chức kỳ họp trong 2,5 ngày (từ 14-16/7/2020); tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp (ngày 12/6/2020); các Nghị quyết được xem xét thông qua tại kỳ họp giữa năm ( gồm các nghị quyết trong chương trình ban hành nghị quyết đầu năm và các nghị quyết UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh, bổ sung); đề nghị UBND tỉnh báo cáo chuyên đề về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, phương hướng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, tích cực, chủ động xây dựng dự thảo các nghị quyết, các báo cáo, tờ trình đảm bảo theo các mốc thời gian theo kế hoạch tổ chức kỳ họp, phối hợp chặt chẽ với các Ban của HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh trong việc chuẩn bị các văn bản, tài liệu trình tại kỳ họp đảm bảo tiến độ, chất lượng.

                                                                                      Phòng Tổng hợp