Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021...

Tin tức, sự kiện HĐND tỉnh  
Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

         Ngày 14/9/2021, Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; tham dự hội nghị có đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, thành viên Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; Tổ Trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Tài nguyên và MT, Công an tỉnh, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông VT, Kế hoạch và Đầu tư, Ban QL các KCN tỉnh; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; Thường trực HĐND; lãnh đạo các Ban HĐND, Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

anh hoang-hn tt lan 1.jpg

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo kết quả quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay

         Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay; báo cáo đề dẫn hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026.

anh son-hh tt lan1.jpg

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

         Theo báo cáo đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm Toà án nhân dân đảm bảo đúng quy định, trình tự, thủ tục, kết quả bầu các chức danh đều đạt tỉ lệ tín nhiệm cao. Ngay sau kỳ họp thứ nhất, Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã bám sát các quy định triển khai kịp thời hoạt động của HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ toàn diện và hiệu quả: Tập trung chỉ đạo xây dựng quy chế hoạt động, quy chế làm việc của nhiệm kỳ 2021-2026; Quy chế phối hợp công tác, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2021; Phối hợp chặt chẽ với UBND, Ban Thường trực UB MTTQ chuẩn bị và tổ chức các Kỳ họp HĐND đảm bảo quy định, đáp ứng kịp thời yêu cầu về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội;  Các nghị quyết được ban hành kịp thời và thường xuyên đôn đốc, giám sát việc thực hiện; Phối hợp chỉ đạo tìm giải pháp tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc nhất là trong bối cảnh chịu tác động của đại dịch Covid-19; triển khai thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề theo kế hoạch, quan tâm nâng cao chất lượng các cuộc giám sát; Thực hiện giám sát thường xuyên theo hướng giám sát có trọng tâm, trọng điểm đặc biệt là những lĩnh vực, vấn đề được nhiều cử tri, nhân dân có ý kiến, kiến nghị như: ô nhiễm môi trường, tiến độ, chất lượng cung cấp nước sạch, hạ tầng giao thông xuống cấp, an sinh xã hội, cấp giấy CNQSDĐ. Các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND đã tích cực, chủ động thực hiện quyền, trách nhiệm đảm bảo chất lượng hoạt động, phát huy vai trò của đại biểu.  Hoạt động tiếp xúc cử tri, họp Tổ đại biểu, thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp tiếp tục được đổi mới; Tổng hợp đầy đủ, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết đảm bảo thời gian, đúng quy định và thông báo kết quả tới cử tri, nhân dân. Thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác phối hợp chuẩn bị một số nội dung trình kỳ họp chất lượng còn hạn chế, việc chuẩn bị tài liệu kỳ họp của một số cơ quan tham mưu có nội dung chưa đảm bảo tiến độ;  Việc chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri có việc chưa quyết liệt, thường xuyên; còn nội dung giải quyết chậm, kéo dài, kết quả hạn chế.

anh huy-hh tt lan1.jpg

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị

         Tại hội nghị, các đại biểu đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay, việc triển khai thực hiện nghị quyết; công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân. Đồng thời, thảo luận chủ đề Kinh nghiệm và giải pháp giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những nội dung liên quan vấn đề ô nhiễm môi trường"; Trong đó tập trung vào những vấn đề: nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong giám sát, đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó có các ý kiến về ô nhiễm môi trường; phối hợp với UBND, MTTQ huyện trong giám sát, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó có các YKKN về ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi; nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên của Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện đối với các ý kiến kiến nghị của cử tri chậm giải quyết, có tính chất bức xúc, nhất là các nội dung liên quan ô nhiễm môi trường khu vực Tây Đáy do khai thác, chế biến, vận chuyển VLXD..… Qua thảo luận, các đại biểu đã nêu bật kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế, đưa ra biện pháp, giải pháp, kinh nghiệm thực tế cũng như những kiến nghị để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những nội dung liên quan vấn đề ô nhiễm môi trường.

         Tại hội nghị, các đồng Lãnh đạo sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu, giải trình và làm rõ những vấn đề mà đại biểu quan tâm..

co thuy-hn tt lan1.jpg

 Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả của Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới thực hiện tốt một số nội dung: Đối với Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố: Tập trung chuẩn bị Kỳ họp thường lệ cuối năm và kỳ họp chuyên đề để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri phù hợp với tình hình dịch bệnh của từng địa phương; kịp thời thông tin trả lời, kết quả giải quyết để cử tri biết và giám sát, tạo sự đồng thuận, nâng cao niềm tin của cử tri và nhân dân; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, giám sát việc tuân thủ pháp luật trên địa bàn; Triển khai các cuộc giám sát chuyên đề đã đề ra trong chương trình, kế hoạch, tăng cường hoạt động giám sát giải quyết YKKN của cử tri nói chung, trong đó tập trung những nội dung liên quan vấn đề ô nhiễm môi trường có tính chất bức xúc; nâng cao năng lực, chất lượng thẩm tra, thẩm định các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND, Thường trực HĐND, nhất là, khi quyết nghị các cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội. Đối với UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan: chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các kiến nghị của cử tri và nhân dân đã nêu trong các Thông báo giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và HĐND cấp huyện;  nhất là các cuộc giám sát thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, các ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, quyền lợi chính đáng của cử tri và nhân dân; Tập trung rà soát, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong công tác bảo vệ môi trường; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định. Đối với Ban Thường trực MTTQ tỉnh và MTTQ cấp huyện: thực hiện tốt quy chế phối hợp với Thường trực HĐND, UBND trong các lĩnh vực công tác; tổng hợp theo dõi ý kiến, kiến nghị, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân để kịp thời phản ánh, đôn đốc, giám sát việc thực hiện; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp tham gia tích cực vào việc giữ gìn, bảo vệ môi trường trong sản xuất, trong đời sống, sinh hoạt và phòng, chống dịch bệnh;  Phát huy vai trò Mặt trận các cấp, nhất là cấp ở cơ sở để nắm bắt ý kiến, kiến nghị về kết quả giải quyết. Đồng thời, đề nghị Thường trực HĐND, UBND, MTTQ, các cơ quan có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ để chỉ đạo, điều hành, phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao trách nhiệm với cử tri và nhân dân trong tỉnh./.

​PHÒNG TỔNG HỢP-THÔNG TIN-DÂN NGUYỆN