Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân nhân huyện Bình Lục tổ chức kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Hội đồng nhân nhân huyện Bình Lục tổ chức kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

         Sáng 15/12, HĐND huyện Bình Lục khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021). Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo các phòng ban của huyện và các đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

ky-hop-thu-4-hdnd-hu-57-20211215144207-0.jpg

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ tư HĐND huyện Bình Lục

         Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện xem xét các báo cáo công tác năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của HĐND, UBND, UBMTTQ và các ngành: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, năm 2021 mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Sản xuất nông nghiệp giành thắng lợi, các chương trình, đề án, mô hình phát triển kinh tế - xã hội được triển khai có hiệu quả; chương trình xây dựng nông thôn mới, xã nông thôn mới kiểu mẫu được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; công nghiệp - TTCN và thương mại - dịch vụ từng bước vượt qua khó khăn duy trì ổn định và phát triển; công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đạt tiến độ đề ra; hoạt động văn hoá - xã hội đạt kết quả tốt; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; cải cách hành chính có chuyển biến rõ rệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

a son-ky 4.jpg

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

         Về nhiệm vụ năm 2022, HĐND huyện đã xem xét, quyết định 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII và các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Huyện uỷ. Thực hiện các đề án, kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành nông nghiệp, cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi hợp lý, phát triển sản xuất nông sản hàng hóa, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập của nông dân. Chú trọng phát triển các mô hình ứng dụng công nghệ cao gắn với chuỗi sản xuất hàng hoá, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Duy trì và mở rộng chăn nuôi đàn bò thịt, bò sinh sản; khôi phục và phát triển chăn nuôi lợn an toàn và đẩy mạnh chăn nuôi gia cầm, thuỷ cầm. Giữ vững và nâng cao các tiêu chí xã NTM bền vững, NTM kiểu mẫu, phấn đấu có từ 1-2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; các xã còn lại tăng từ 2- 3 chỉ tiêu NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tiếp tục phối hợp hoàn thành lập Quy hoạch Khu công nghiệp Bình Lục (thuộc các xã Trung Lương, Bối Cầu, Hưng Công); lập quy hoạch khu công nghiệp kết nối với huyện Thanh Liêm theo định hướng của tỉnh; cụm Công nghiệp Trung Lương II, cụm công nghiệp La Sơn... Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về đất đai, giải phóng mặt bằng và nguồn nhân lực tại chỗ; đồng thời có giải pháp đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid-19, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vào đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại trên địa bàn. Tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách; tăng cường xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở; đảm bảo an sinh xã hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính…

        Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực, toàn diện về phát triển kinh tế xã hội mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Lục đã đạt được trong năm 2021; đồng thời cũng chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế huyện cần khắc phục trong thời gian tới.

        Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: HĐND huyện tập trung thảo luận làm rõ một số nội dung trọng tâm: giải pháp thực hiện quy hoạch trong đó quan tâm đến việc chuẩn bị mặt bằng để thực hiện các dự án lớn sẽ triển khai trong thời gian tới; giải pháp phù hợp nhằm tăng thu ngân sách và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để bù đắp các khỏan đầu tư cho các dự án trên địa bàn huyện; đảm bảo công tác phòng chống dịch, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng nhân dân vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; nâng hiệu quả công tác giám sát, đặc biệt là giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước, của các tổ chức, cá nhân; nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết của HĐND huyện, đảm bảo theo đúng quy định. Các vị đại biểu HĐND huyện phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri và nhân dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị và chuyển ý kiến, phản ánh với cấp có thẩm quyền giải quyết; đồng thời tuyên truyền để cử tri và nhân dân nắm được những chủ trương, những khó khăn chung để có sự chia sẻ, đồng thuận. UBND huyện tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND huyện, nhất là về các cơ chế, chính sách, đầu tư xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của huyện trong thời gian tới.

        Tại kỳ họp, sau khi nghiên cứu, thảo luận các báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND huyện và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện về các văn bản trình kỳ họp, HĐND huyện Bình lục đã biểu quyết nhất trí thông qua các nghị quyết trình kỳ họp.