Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh, khóa XIX.

Tin tức, sự kiện HĐND tỉnh  
Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh, khóa XIX.

         Chiều ngày 06/12/2021, sau phần xem xét các báo cáo công tác của các cơ quan theo quy định, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh, Ủy Ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp.

a hoang bai 2.JPG 

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 

trình bày các tờ trình tại kỳ họp

        Tại kỳ họp, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày các tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết, gồm (04 tờ trình): Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp và chương trình ban hành Nghị quyết trong năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022; Nghị quyết về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022; Nghị quyết về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp;

         Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên UBND  tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền của UBND tỉnh trình bày các Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết, gồm ( 09 tờ trình ):  Về nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; kế hoạch đầu tư công năm 2022; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ QL.1A giao với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình bằng nút giao Liêm Sơn đi qua huyện Bình Lục giao với đường QL.21A, QL.21B đường nối hai cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Hà Nội - Ninh Bình; kết nối hai di tích quốc gia đặc biệt là đền Trần Thương (tỉnh Hà Nam) và Khu di tích lịch sử - văn hóa đền Trần (tỉnh Nam Định); việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD tuyến đường giao thông kết nối từ QL38 đến Khu Đại học Nam Cao (đoạn Km1+200-Km2+420); điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, kiên cố hóa kênh CG5 huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp, kiên cố hóa kênh CG2, CG4 huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trục dọc Bắc –Nam (phía Đông đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình), kết nối Hà Nam với các tỉnh Hưng Yên, Nam Định (đoạn từ Đt.491 đến QL.21B, địa phận thành phố Phủ Lý và huyện Bình Lục).

a luong.JPG

Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

trình bày các Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết tại kỳ họp

         Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên UBND  tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính thừa ủy quyền của UBND tỉnh trình bày các Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết, gồm ( 03 tờ trình): phê chuẩn dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022; phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2020; sửa đổi Điều 18 của quy định về thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

a tạo bc tham tra.JPG

Đồng chí Phạm Văn Tạo, Trưởng Ban chuyên trách Ban KT-NS HĐND tỉnh 

trình bày báo cáo thẩm tra của Ban KT-NS tại kỳ họp

         Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Công thương thừa ủy quyền của UBND tỉnh trình bày các tờ trình về việc ban hành Nghị quyết tại kỳ họp.

         Tiếp đó, Hội đồng nhân dân tỉnh nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế; Ban Văn hóa- Xã hội; Ban Kinh tế - Ngân sách đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ  năm  HĐND tỉnh, khóa XIX./.