Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành thảo luận tại hội trường; chất vấn, trả lời chất vấn; trả lời ý kiến, kiến nghị của ...

Tin tức, sự kiện HĐND tỉnh  
Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành thảo luận tại hội trường; chất vấn, trả lời chất vấn; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

          Sáng 07/12/2021, tiếp tục chương trình làm việc, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành thảo luận tại hội trường; thực hiện giám sát trực tiếp tại kỳ họp thông qua hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

c thuy-thao luan tai hoi truong.jpg

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên thảo luận

         Tại phiên họp buổi sáng, các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại hội trường, thảo luận về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp trong đó tập trung các nội dung: kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội; những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế; giải pháp để khắc phục và thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2022 và nhiệm kỳ 5 năm 2021-2025; các chỉ tiêu trong các báo cáo, nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo sát thực tiễn, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; giải pháp thu hút đầu tư, cải cách hành chính, thực hiện nhiệm vụ dự toán thu chi ngân sách, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết thảo luận về căn cứ, cơ sở pháp lý, tính phù hợp với thực tiễn; các định mức theo quy định.

a thuan thao luan tai hoi truong.jpg

Các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại hội trường

         Tiếp đó, sau nội dung thảo luận tại hội trường, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe lãnh đạo các Sở, ngành, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ năm và ý kiến kiến nghị qua số điện thoại gửi trực tiếp tới kỳ họp; đồng thời lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo các Sở, ngành trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh, các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tập trung về những vấn đề được cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm, những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Sở Y tế, Lao động- Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư về những vấn đề: việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại các dự án khu đô thị, nhà ở đạt tỷ lệ thấp; một số dự án sử dụng đất chậm tiến độ, làm giảm đến hiệu quả sử dụng đất và ảnh hưởng phát triển kinh tế - xã hội; việc chậm thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu (đã hoàn thành và được công nhận); khắc phục tình trạng tình trạng vi phạm trong khai thác cát trên sông Hồng, khu vực xã Chân Lý, Phú Phúc huyện Lý Nhân; Về chất lượng nước sạch của một số nhà máy cung cấp cho người dân tại một số địa phương; việc xử lý ô nhiễm môi trường do khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng khu vực Tây Đáy....

a khai thao luan tai ht.jpg 

Đồng chí Nguyễn Trọng Khải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế

trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của cử tri tại kỳ họp

          Phát biểu kết thúc phiên trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn, trả lời chất vấn đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao việc Lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh là Giám đốc các sở, ngành, các đơn vị có liên quan đã nghiêm túc tiếp thu, trả lời, tập trung giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cử tri và nhân dân. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, còn những nội dung, ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri chậm được giải quyết, không đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết, chưa thể hiện hết trách nhiệm của các cơ quan chức năng hoặc việc giải quyết không mang tính bền vững, cử tri tiếp tục ý kiến, kiến nghị.

        Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các Sở, ban, ngành phát huy những kết quả đạt được, nghiêm túc tiếp thu, có giải pháp quyết liệt khắc phục những tồn tại hạn chế, thực hiện có hiệu quả những nội dung đã cam kết, trả lời trước cử tri và đại biểu HĐND tỉnh, nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, nhất là các tồn tại, bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Đồng thời, mong muốn cử tri và nhân dân chia sẻ những khó khăn của tỉnh, nhất là về nguồn lực, nên một số nguyện vọng của nhân dân cần phải có thời gian, lộ trình xử lý từng bước; đề nghị cử tri, nhân dân tiếp tục tăng cường giám sát các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.