Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh, khóa XIX.

Tin tức, sự kiện HĐND tỉnh  
Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh, khóa XIX.

          Chiều ngày 06/12/2021, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp HĐND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành thảo luận tại tổ, thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

to duy tien thao luan bc.jpg

Tổ đại biểu HĐND thị xã Duy Tiên và Tổ đại biểu HĐND huyện Thanh Liêm thảo luận tại Tổ

         Tại phiên thảo luận tại tổ, trên cơ sở kết quả khảo sát, giám sát; thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp; các nội dung Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ tỉnh họp cho ý kiến, các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm sau:

         Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2021, ngoài nguyên nhân khách quan, làm rõ hơn các nguyên nhân chủ quan một số chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch năm (tỷ lệ các cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung; tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP; giá trị sản xuất nông nghiệp; chỉ số cải cách hành chính), các giải pháp hiệu quả thời gian tới. Làm rõ một số chỉ tiêu, số liệu: tỷ lệ hộ dân thành thị được dùng nước sạch, tỷ lệ hộ dân nông thôn được dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh để đảm bảo thống nhất về số liệu giữa các báo cáo

          Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2021-2025, các giải pháp pháp quyết liệt, cụ thể thực hiện các chỉ tiêu: tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm, các giải pháp quyết liệt, cụ thể để đạt được mục tiêu tăng trưởng bình quân 5 năm tăng từ 10%/ năm như mục tiêu đã đề ra; số bác sỹ/vạn dân, số giường bệnh/vạn dân đến năm 2025 là trên 10 bác sỹ/vạn dân, 30 giường bệnh/vạn dân; Chỉ tiêu xuất khẩu lao động (Năm 2022 đặt mục tiêu 1.000 xuất khẩu, tuy nhiên, năm 2021 mới chỉ có 214 người xuất khẩu lao động) trong khi tình hình dịch bệnh hiện còn phức tạp; tỷ lệ đô thị hóa dự kiến phấn đấu đến năm 2025 chỉ tiêu này đạt 47,5%  (tương ứng tăng 10% so với năm 2021, trong đó năm 2021, ước đạt 37,5% ); nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong Dự thảo Nghị quyết, các giải pháp thiết thực, hiệu quả để đạt được các mục tiêu đã đề ra năm 2022 cũng như cả nhiệm kỳ.

to binh luc thao luan bc.jpg

Tổ đại biểu HĐND huyện Bình Lục và Tổ đại biểu HĐND huyện Kim Bảng thảo luận tại Tổ

          Lĩnh vực kinh tế, đánh giá kết quả và đề ra các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước nhất là trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường; tài chính và ngân sách; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa; quản lý các nguồn thu, chống thất thu ngân sách, nuôi dưỡng nguồn thu, tạo nguồn thu mới; quản lý, điều hành chi ngân sách, trong đó có chi hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội đã đảm bảo quy định chưa; việc triển khai, thanh quyết toán, giải ngân các dự án đầu tư công năm 2021; kế hoạch đầu tư công năm 2022 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025:..

          Tình trạng vi phạm về môi trường vẫn chậm được khắc phục, xử lý, nhất là vi phạm môi trường khu vực Tây Đáy, gây bức xúc trong nhân dân, làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp quyết liệt để khắc phục; Công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh, kết quả đạt được, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới;

         Trách nhiệm trong giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài liên quan đến đất đai; giải pháp tăng cường đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm (tội phạm về ma túy, chiếm đoạt tài sản; vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng có chiều hướng gia tăng... ). Những hạn chế trong công tác phối hợp thụ lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, giải pháp khắc phục

to phu ly thao luan bc.jpg

Tổ đại biểu HĐND thành phố Phủ Lý và Tổ đại biểu HĐND huyện Lý Nhân thảo luận tại Tổ

         Về các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, thảo luận, làm rõ các nội dung về: Sự cần thiết ban hành nghị quyết (Căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn); nội dung dự thảo Nghị quyết, sự phù hợp với quy định của Trung ương và điều kiện thực tế của Tỉnh; trong đó, tập trung một số dự thảo nghị quyết: Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021-2025:

         Giải pháp khắc phục một số nội dung còn tồn tại, chậm tiến độ mà cử tri và nhân dân kiến nghị nhiều lần như: Tiến độ cấp GCN quyền sử dụng đất nhất là đất nông nghiệp sau dồn đổi, đất hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, đất tái định cư; Chất lượng cung cấp nước sạch ở khu vực đô thị và nông thôn, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có lúc, có nơi chưa đảm bảo theo quy định, vẫn còn nhiều ý kiến bức xúc của người dân .

         Tại các Tổ thảo luận, với không khí thảo luận sôi nổi, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu thảo luận; trên cơ sở các báo cáo, các vị đại biểu đã phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, tài chính, ngân sách, quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2021, làm rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đóng góp các giải pháp, nhất là các giải pháp, các nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá để thực hiện các chỉ tiêu phát triển trong năm 2022 cũng như giai đoạn 2021-2025. Những ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh đã được Thường trực HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, đề nghị UBND tỉnh giải trình, làm rõ tại phiên trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn Lãnh đạo UBND tỉnh./.