Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, khóa XVIII.

Tin hoạt động HĐND tỉnh  
Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, khóa XVIII.

          Sáng ngày 05/12/2019, tại phiên họp buổi sáng, tiếp tục chương trình làm việc, trước khi tiến hành thảo luận tại tổ, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành thực hiện các quy trình, thủ tục miễn nhiệm đại biểu HĐND tỉnh (do hưởng BHXH và chuyển nơi cưu trú) và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021…

 _MG_9213.jpg

Tổ đại biểu HĐND huyện Thanh Liêm và huyện Duy Tiên thảo luận tại Tổ

         Tại phiên thảo luận tại Tổ, trên cơ sở kết quả giám sát, thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp, các nội dung BCH Đảng bộ tỉnh cho ý kiến, Chủ tọa kỳ họp đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm sau:

         Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2019: làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra như trong báo cáo; đánh giá kết quả thực hiện một số chỉ tiêu đảm bảo sát, đúng thực tế để có những giải pháp phù hợp trong năm 2020 như: Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh; Tỷ lệ rác thải nông thôn được thu gom và xử lý đạt cao nhưng trên thực tế vẫn còn tình trạng dồn ứ rác thải ở các bể trung chuyển;...

         Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020: Thảo luận về các chỉ tiêu dự báo hết năm 2020 khó đạt kế hoạch, chỉ tiêu Đại hội đề ra (Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; số bác sỹ /10.000 dân; số giường bệnh/10.000 dân..). Nguyên nhân, giải pháp quyết liệt, cụ thể để hoàn thành. Đánh giá về tình hình thực hiện quy hoạch phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; chỉ tiêu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi; tiến độ giải ngân vốn đầu tư và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn. Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội còn những nội dung gây lo lắng, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân (tội phạm về ma túy, tín dụng đen, nạn cờ bạc, trộm cắp tài sản)...

          Về các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, làm rõ các nội dung về: Sự cần thiết ban hành nghị quyết (Căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn...); Về nội dung từng dự thảo Nghị quyết; sự phù hợp với quy định của Trung ương và điều kiện thực tế của tỉnh.

          Giải pháp khắc phục một số nội dung còn tồn tại, chậm tiến độ mà cử tri và nhân dân kiến nghị nhiều lần: Tiến độ, chất lượng cung cấp nước sạch nông thôn, nhất là một số dự án tiến độ rất chậm, kéo dài, cử tri đã nhiều lần kiến nghị, bức xúc; Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là đất nông nghiệp sau dồn đổi; khắc phục hiệu quả ô nhiễm môi trường Tây Đáy; tồn tại trong thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; Việc nổ mìn khai thác đá ảnh hưởng đến đời sống nhân dân xử lý chậm, chưa dứt điểm; Việc đảm bảo an toàn giao thông một số nút giao tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông; khắc phục một số tuyến đường xuống cấp, ảnh hưởng lớn đến đi lại và an toàn của nhân dân.

_MG_9208.jpg

Tổ đại biểu huyện Lý Nhân và Tổ đại biểu HĐND huyện Bình Lục thảo luận tại Tổ

         Tại các Tổ thảo luận, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, những nội dung thảo luận đã được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp đề nghị UBND tỉnh tiếp thu làm rõ, báo cáo các đại biểu HĐND tỉnh, nhất là các ý kiến về số liệu trong báo cáo, để chỉ đạo các cơ quan chức năng xác định các giải pháp, biện pháp triển khai, tổ chức thực hiện; Báo cáo, tiếp thu, làm rõ trách nhiệm, giải pháp và thời gian giải quyết các tồn tại, hạn chế, chậm giải quyết, gây bức xúc mà  nhân dân và cử tri đã kiến nghị nhiều lần; đồng thời tiếp thu, điều chỉnh các nội dung đóng góp của đại biểu HĐND tỉnh đối với dự thảo các Nghị quyết trình tại kỳ họp./.

Phòng Tổng hợp