Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức kỳ họp thứ mười lăm ( kỳ họp bất thường ) HĐND tỉnh Hà Nam, khóa XVIII.

Tin hoạt động HĐND tỉnh  
Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức kỳ họp thứ mười lăm ( kỳ họp bất thường ) HĐND tỉnh Hà Nam, khóa XVIII.

           Sáng ngày 10/6/2020, tại Hội trường UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ mười lăm (Kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh, khóa XVIII. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Văn Đồng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; Thủ trưởng các Sở, ngành; Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đại biểu HĐND tỉnh.

IMG_4186.JPG
Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

phát biểu khai mạc kỳ họp

          Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng có tính cần thiết, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực, trên cơ sở đó để HĐND tỉnh xem xét và quyết nghị.

IMG_4190.JPG

Đồng chí Nguyễn Văn Hảo, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

trình bày tờ trình tại kỳ họp

          Tại kỳ họp, được ủy quyền của UBND tỉnh, Đồng chí Nguyễn Văn Hảo, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 50 ha đất rừng sản xuất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày các tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ( Tổng số 21 dự án, trong đó: 13 dự án thuộc lĩnh vực Nông nghiệp, 07 dự án lĩnh vực giao thông, 01 dự án lĩnh vực giáo dục đào tạo ).

           Sau khi nghe đồng chí Đỗ Văn Quang, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; Các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, bày tỏ sự nhất trí cao về tính cần thiết của các Nghị quyết trình kỳ họp, cũng như đánh giá sự chuẩn bị của các cơ quan được phân công soạn thảo, sự thẩm định, thẩm tra của các cơ quan liên quan.

 IMG_4193.JPG


Đồng chí Đỗ Văn Quang, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp

           Phát huy tinh thần dân chủ, 100% đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết trình tại kỳ họp làm cở sở pháp lý cho UBND tỉnh triển khai tổ chức thực hiện.

IMG_4194.JPG

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết

           Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, sau một thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường ) HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra; kỳ họp đã xem xét, thảo luận thông qua các Nghị quyết theo đề nghị của UBND tỉnh. Sau kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua đảm bảo công khai, minh bạch đúng các quy định của pháp luật, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020; đồng thời làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua. 

Phòng Tổng hợp