Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức kỳ họp thứ mười bốn ( kỳ họp bất thường ) HĐND tỉnh Hà Nam, khóa XVIII.

Tin hoạt động HĐND tỉnh  
Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức kỳ họp thứ mười bốn ( kỳ họp bất thường ) HĐND tỉnh Hà Nam, khóa XVIII.

          Sáng ngày 12/5/2020, tại Hội trường UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ mười bốn (Kỳ họp bất thường) HĐND) tỉnh, khóa XVIII. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Văn Đồng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; Lãnh đạo Sở: Kế hoạch và Đầu tư,  Nội vụ, Văn hóa, thể thao- Du lịch, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đại biểu HĐND tỉnh.

IMG_4061.JPG
Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

          Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp 14 HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng có tính cấn thiết, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo thẩm quyền. Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực, trên cơ sở đó để HĐND tỉnh xem xét và quyết nghị.

         Tại kỳ họp, được ủy quyền của UBND tỉnh, Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, trình bày các tờ trình gồm: tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về điều chỉnh phạm vi, hướng tuyến, quy mô Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ chùa Ba Sao đến chùa Bái Đính trên địa bàn tỉnh Hà Nam; tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị xã Duy Tiên; tờ trình về việc đề nghị thông qua bảng giá đất giai đoạn 2020- 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; tờ trình về việc phê duyệt và giao bổ sung chỉ tiêu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020. Các Ban của HĐND tỉnh trình bày các báo cáo thẩm tra đối với các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

IMG_4074.JPG

Đồng chí Đỗ Văn Quang, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp

        Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, gợi ý thảo luận của Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với những nội dung cần tiếp thu hoàn chỉnh đối với các Nghị quyết trình kỳ họp.

        Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016- 2020 đối với ông Trương Minh Hiến, ông Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( đã nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH); miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016- 2020 đối với các ông: ông Trần Minh Dũng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; ông Nguyễn Văn Oang, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (đã nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH); ông Đặng Đình Thoảng, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Đào Đình Tùng, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp (do đã chuyển công tác). Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Bùi Quang Cẩm, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( do đã nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH và có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu).

IMG_3470.jpg

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

giới thiệu người ứng cử để HĐND tỉnh bầu các chức danh tại kỳ họp HĐND tỉnh

         Tiếp đó, Hội đồng nhân dân tỉnh bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2020 đối với bà Đinh Thị Lụa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2020 đối với các ông: ông Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Lường Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

IMG_5482 (1).jpg

Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi tặng hoa chúc mừng đồng chí Đinh Thị Lụa trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

          Phát huy tinh thần dân chủ, 100% đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết trình tại kỳ họp làm cở sở pháp lý cho UBND tỉnh triển khai tổ chức thực hiện.

IMG_4101.JPG

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết

         Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, sau một thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra; kỳ họp đã xem xét, thảo luận thông qua các Nghị quyết quan trọng theo đề nghị của Thường trực HĐND và UBND tỉnh. Sau kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua đảm bảo công khai, minh bạch đúng các quy định của pháp luật, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua. 

Phòng Tổng hợp