Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức kỳ họp thứ mười ba ( kỳ họp bất thường ) HĐND tỉnh Hà Nam, khóa XVIII.

Tin hoạt động HĐND tỉnh  
Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức kỳ họp thứ mười ba ( kỳ họp bất thường ) HĐND tỉnh Hà Nam, khóa XVIII.

          Sáng ngày 25/3/2020, tại Hội trường UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ mười ba (Kỳ họp bất thường) HĐND) tỉnh, khóa XVIII. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Văn Đồng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thành phố; các đại biểu HĐND tỉnh.

IMG_4028.JPG

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

          Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp 13 HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, quyết định một số nội dung có tính cấp thiết, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; thực hiện miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh (do đã nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội). Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực, trên cơ sở đó để HĐND tỉnh xem xét và quyết nghị.

IMG_4035.JPG

Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày các tờ trình của UBND tỉnh lĩnh vực kế hoạch đầu tư

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Kế hoạch và Đầu tư được ủy quyền của UBND tỉnh trình bày các tờ trình gồm: điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; hỗ trợ đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng và xây dựng các công trình xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam; chủ trương đầu tư một số Dự án: xử lý cấp bách cống và âu thuyền Tắc Giang tại K129+420 đê Hữu Hồng; Dự án xử lý cấp bách sạt lở và nâng cấp tuyến đê bối Đinh Xá, thành phố Phủ Lý do ảnh hưởng của bão số 3, đợt mưa lũ tháng 7 năm 2018; Dự án cải tạo, nâng cấp kiên cố hóa kênh CG2, CG4 huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối QL.38B đến đường nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (đoạn từ đường ĐT.491 đến đường nối 02 cao tốc, qua Khu công nghiệp Thái Hà); Dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Châu Giang đoạn từ đập Vĩnh Trụ đến trạm bơm Quan Trung tỉnh Hà Nam; đồng chí Nguyễn Văn Hảo - Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày các tờ trình gồm: điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; bổ sung các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 50 héc ta đất rừng sản xuất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

IMG_4038.JPG

Đồng chí Đỗ Văn Quang, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp

       Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với những nội dung cần tiếp thu hoàn chỉnh đối với các Nghị quyết trình kỳ họp.

      Tiếp đó, ông Phạm Văn Đồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

        Phát huy tinh thần dân chủ, 100% đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết trình tại kỳ họp, làm cở sở pháp lý cho UBND tỉnh triển khai tổ chức thực hiện.

IMG_4041.JPG

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết

         Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, sau một thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra; kỳ họp đã xem xét, thảo luận thông qua 09 Nghị quyết về một số lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngoài các nội dung trên, kỳ họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với cán bộ đã nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Sau kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua đảm bảo công khai, minh bạch đúng các quy định của pháp luật, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua. 

Phòng Tổng hợp