Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin tức, sự kiện HĐND tỉnh  
Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

         Sáng ngày 14/10/2021, tại Hội trường UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh, khóa XIX. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành; Lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đại biểu HĐND tỉnh.

co thuy khai mac ky 4.jpg

Đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

         Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, căn cứ vào các quy định của pháp luật, để bảo đảm công tác quản lý, điều hành của chính quyền trong phòng chống dịch và phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIX sẽ xem xét, thảo luận, quyết nghị về một số nội dung do UBND tỉnh trình liên quan đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội và các cơ chế chính sách bảo đảm an sinh xã hội. Các nội dung trình kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, để kỳ họp thành công tốt đẹp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thành tốt các nội dung kỳ họp, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

         Tại kỳ họp, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tài chính trình bày các tờ trình về việc ban hành nghị quyết gồm (4 tờ trình): Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Hà Nam; Quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Hà Nam; Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hà Nam; hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đồng chí Trương Công Khải, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày tờ trình: về việc ban hành Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chức danh, mức phụ cấp, hỗ trợ đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ dân phố và các chế độ, chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

a thang ky 4.jpg 

Đồng chí Lường Văn Thắng, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết tại kỳ họp

         Đồng chí Lường Văn Thắng, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết phê chuẩn Đề án Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết: Hỗ trợ kinh phí đóng Bảo y tế giai đoạn 2022-2025; quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

         Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày các tờ trình về việc ban hành Nghị quyết gồm (7 tờ trình): Chủ trương hỗ trợ từ ngân sách tỉnh trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án đầu tư do Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh thực hiện; Chủ trương hỗ trợ từ ngân sách tỉnh trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn  2021-2025 cho dự án đầu tư do cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án ĐTXH hạ tầng khu du lịch chùa Bà Đanh, huyện Kim Bảng; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối QL 38B đến đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Cầu Giẽ - Ninh Bình (đoạn từ ĐT.491 đến đường nối 02 cao tốc, qua Khu công nghiệp Thái Hà); điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 30m phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Binh (đoạn từ QL.21B đến QL.21) thành phố Phủ Lý; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường gom dọc tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, địa bàn tỉnh Hà Nam; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 68m (đoạn từ Km2+420-Km+600).  Đồng chí Nguyễn Văn Hảo, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa, dự án chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất dưới 50 ha năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

a tao ky 4.jpg

Đồng chí Phạm Văn Tạo, Trưởng Ban  Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra 

đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp

         Sau khi nghe Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; Các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, bày tỏ sự nhất trí cao về tính cần thiết của các Nghị quyết trình kỳ họp, cũng như đánh giá cao sự chuẩn bị của các cơ quan được phân công soạn thảo, thẩm định, thẩm tra của các cơ quan liên quan.

         Trên cơ sở thảo luận, thống nhất cao, 100% đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp làm cơ sở pháp lý cho UBND tỉnh triển khai tổ chức thực hiện.

bieu quyet ky 4.jpg

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết

         Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, sau một thời gian làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan, kỳ họp thứ tư (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Thành công của Kỳ họp khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng các Nghị quyết cụ thể, sát thực; đồng thời cũng cũng thể hiện sự chủ động của HĐND tỉnh với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong việc quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

         Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới thực hiện tốt một số nội dung: Các cấp, các ngành, các cấp chính quyền theo chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua, nhất là các Nghị quyết về cơ chế chính sách an sinh xã hội liên quan trực tiếp đến cơ sở. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, các vị Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, UB MTTQ và các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tăng cường giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh và các kiến nghị của cử tri. Đồng thời, sau kỳ họp tổ chức việc tiếp xúc cử tri bằng các hình thức phù hợp, để báo cáo kết quả Kỳ họp và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri; chuẩn bị tốt các nội dung và điều kiện, để tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021; các vị Đại biểu HĐND tỉnh tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người Đại biểu nhân dân; gắn bó chặt chẽ với nhân dân; lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để phản ánh kịp thời với HĐND.  UBND tỉnh cần triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp với quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19", bảo vệ sức khoẻ cho người dân; bảo đảm an sinh xã hội, nhất là cho người lao động và người dân gặp khó khăn do dịch bệnh và phát triển sản xuất - kinh doanh, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 đã đề ra; đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhà đầu tư; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực; nhất là đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính, ngân sách… Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh, các Sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia xây dựng chính quyền, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân, tích cực vận động nhân dân và cộng đồng Doanh nghiệp thực hiện các Nghị quyết của HĐND để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống và tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho người dân và phát triển sản xuất; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo./.