Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân thị xã Duy Tiên tổ chức kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề ) HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Hội đồng nhân dân thị xã Duy Tiên tổ chức kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề ) HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

        Ngày 03/12/2022, Hội đồng nhân dân thị xã Duy Tiên tổ chức Kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Phạm Hồng Thanh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Vũ Trí Thức, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Thị ủy, Ủy viên BTV Thị ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã; Lãnh đạo UBND, UBMTTQ thị xã; lãnh đạo các phòng, ban của thị xã.

dc thanh-duy tien-ky 8.jpg

Đồng chí Phạm Hồng Thanh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy,

 Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu tại kỳ họp

            Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thị xã Duy Tiên đã xem xét các tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư 06 dự án (gồm lĩnh vực giao thông 3 dự án; lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật 3 dự án); tờ trình điều chỉnh quy mô đầu tư 03 dự án, điều chỉnh thời gian thực hiện 10 dự án; chủ trương dừng thực hiện 07 dự án trên địa bàn thị xã.

            Cũng tại kỳ họp, trên cơ sở tờ trình của UBND thị xã, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, các đại biểu HĐND thị xã đã thảo luận, thống nhất thông qua các tờ trình và nghị quyết trình tại kỳ họp.

Việc thông qua chủ trương đầu tư 06 dự án sẽ đảm bảo cơ sở hạ tầng đồng bộ, kết nối giao thông giữa các địa phương; tạo môi trường, cảnh quan, công viên, cây xanh, phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị Duy Tiên đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, với điều chỉnh thời gian thực hiện, dừng chủ trương thực hiện một số dự án do một số dự án còn vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng nên chưa thể hoàn thành dự án theo thời gian thực hiện,đảm bảo phù hợp với tiến độ thực tế đang triển khai và dừng chủ trương đầu tư để tiếp tục nghiên cứu bảo đảm hiệu quả đầu tư.

          Sau ½ ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ và đúng các quy định, kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp./. ​