Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân thị xã Duy Tiên tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin hoạt động HĐND cấp huyện, cấp xã  
Hội đồng nhân dân thị xã Duy Tiên tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

          Ngày 14/ /01/2021, Hội đồng nhân dân thị xã Duy Tiên tổ chức kỳ họp lần thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Phạm Hồng Thanh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ tọa kỳ họp; đồng chí Vũ Trí Thức, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ tọa kỳ họp; tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Thị ủy, Lãnh đạo UBND thị xã; Lãnh đạo các phòng, ngành của thị xã; các vị đại biểu HĐND thị xã khóa XIX.

 Dc pham hong thanh 1.jpg

Đồng chí Phạm Hồng Thanh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư thị ủy,

 Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu khai mạc kỳ họp 

         Tại kỳ họp, trên cơ đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên, Hội đồng nhân dân thị xã đã tiến hành bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã và chức danh Ủy viên UBND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, với số phiếu bầu đạt tỷ lệ cao, ông Nguyễn Quý Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021; ông Trịnh Vũ Trung, Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã, Trưởng phòng Nội vụ thị xã được bầu là Ủy viên UBND thị xã,  nhiệm kỳ 2016-2021.

TT thị uy tang hoa.jpg

Các đồng chí Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã tặng hoa chúc mừng đồng chí

 Nguyễn Quý Hùng

         Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Quý Hùng cảm ơn các vị đại biểu HĐND thị xã đã tin tưởng bầu ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên, nhiệm kỳ 2016-2021, cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các đồng chí Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị từ thị xã đến cơ sở trong thời gian qua đã giúp ông hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Quý Hùng hứa trước Đảng bộ, HĐND, UBND thị xã, sẽ cùng với tập thể Lãnh đạo UBND thị xã đoàn kết, thống nhất, tiếp tục tập trung vào việc thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV đã đề ra, nhằm phát triển kinh tế xã hội và phấn đấu đưa thị xã Duy Tiên phát triển nhanh, bền vững, cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025, xứng đáng là trung tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ của tỉnh Hà Nam trong thời gian tới. Trong thời gian tới, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí trong Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, sự ủng hộ của các vị đại biểu HĐND thị xã và các ban, ngành, đoàn thể của thị xã để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

       Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thị xã cũng đã tập trung xem xét, thảo luận và nhất trí thông qua các Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công do UBND thị xã quản lý./.