Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân thị xã Duy Tiên tổ chức Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề ) khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Tin hoạt động HĐND cấp huyện, cấp xã  
Hội đồng nhân dân thị xã Duy Tiên tổ chức Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề ) khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 10/12/2020, Hội đồng nhân dân thị xã Duy Tiên đã tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề ) để kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Vũ Trí Thức, Ủy viên BTV Thị ủy Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ tọa kỳ họp. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; tham dự kỳ họp có lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã; Lãnh đạo các phòng, ban và các đại biểu HĐND thị xã.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Trí Thức, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 13 HĐND thị xã có ý nghĩa quan trọng trong việc kiện toàn các chức danh Lãnh đạo HĐND, UBND thị xã sau Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo trong điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh.  Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND thị xã nêu cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết, thể hiện sự thống nhất cao trong việc quán triệt các chủ trương, kết luận của Thị uỷ để quyết định nội dung thuộc thẩm quyền và bầu nhân sự có đủ năng lực, phẩm chất, trí tuệ đảm bảo thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Ô Vũ Trí Thức Pb khai mạc kỳ họp (Copy).jpg

Ông Vũ Trí Thức - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã

phát biểu khai mạc Kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thị xã đã thực hiện biểu quyết miễn nhiệm Chức vụ Chủ tịch UBND thị xã và tiến hành bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND thị xã đối với ông Phạm Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thị xã đối với ông Ngô Văn Liên, Phó Bí thư Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

ĐB bỏ phiếu bầu (Copy).jpg
Các đại biểu HĐND thị xã bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND thị xã và Chủ tịch UBND thị xã

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã cảm ơn các vị đại biểu HĐND đã tin tưởng, tín nhiệm bầu ông giữ chức vụ Chủ tịch HĐND và ông Ngô Văn Liên, Phó Bí thư Thị ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị xã. Với ý thức, trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền cử tri và Nhân dân thị xã, Chủ tịch HĐND thị xã hứa sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, tập thể Lãnh đạo UBND thị xã phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; kế thừa và phát huy những kinh nghiệm và thành tựu của các thế hệ tiền nhiệm, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thị xã; thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri và nhân dân; phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri đến HĐND thị xã; tăng cường công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan, đơn vị trong toàn thị xã; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn thị xã. 

Ô Phạm Hồng Thanh phát biểu nhận nhiệm vụ (Copy).jpg

Ông Phạm Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã

phát biểu nhận nhiệm vụ

          Tại kỳ họp, thừa ủy quyền của UBND thị xã Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch trình bày các tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương các dự án đầu tư công do UBND thị xã quản lý; Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã đã báo cáo kết quả thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương các dự án đầu tư công do UBND thị xã quản lý. 

         Phát huy tinh thần trách nhiệm, thể hiện sự thống nhất cao, các đại biểu HĐND thị xã đã thảo luận và biểu quyết thông qua các chủ trương thực hiện đầu tư các dự án đầu tư công do UBND thị xã quản lý./.