Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân thị xã Duy Tiên khai mạc kỳ họp thứ mười bốn HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Tin hoạt động HĐND cấp huyện, cấp xã  
Hội đồng nhân dân thị xã Duy Tiên khai mạc kỳ họp thứ mười bốn HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

         Ngày 17/12/2020, HĐND thị xã Duy Tiên khai mạc kỳ họp thứ 14, HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Phạm Hồng Thanh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Vũ Trí Thức, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ tọa kỳ họp; tham dự kỳ họp có các vị đại biểu HĐND tỉnh – Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thị xã Duy Tiên; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã; Lãnh đạo các phòng, ban và các đại biểu HĐND thị xã.​

Dc Thanh BT DT.jpg
Đồng chí Phạm Hồng Thanh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy

Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu khai mạc kỳ họp

       Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Hồng Thanh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị các vị đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng yêu cầu và sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong toàn thị xã.

Dc Lien CT UBND thi xa.jpg
Ông Ngô Văn Liên, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã

báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

      Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân xem xét các báo cáo kết quả công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của các cơ quan: HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Viện Kiểm sát nhân dân và Toàn án nhân dân thị xã. 

       Theo báo cáo của UBND thị xã, trong năm 2020, trong điều kiện khó khăn do đại dịch Covid-19, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp hiệu quả của các Sở, ban, ngành; lãnh đạo toàn diện của Thị uỷ; giám sát chặt chẽ của HĐND; điều hành sâu sát, hiệu quả của UBND thị xã; cùng với sự quyết tâm của các cấp, các ngành và nhân dân trong thị xã, kinh tế - xã hội năm 2020 của thị xã được duy trì và phát triển so với năm 2019: Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 58 triệu đồng, đạt KH năm, tăng  14,17% so với năm 2019; Cơ cấu  kinh tế: nông lâm thủy sản 1,98%, công nghiệp xây dựng 72,80%, dịch vụ 25,22%; Tổng thu cân đối ngân sách NN trên địa bàn do thị xã quản lý ước đạt 415,08 tỷ đồng, bằng 156,26% KH năm, tăng 32,05% so với năm 2019. Công tác quản lý quy hoạch, lập quy hoạch, quản lý đô thị, đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống công trình hạ tầng đô thị hướng tới xây dựng đô thị văn minh hiện đại được chú trọng. Văn hóa - xã hội; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống của nhân dân được nâng cao.

      Tiếp đó, thừa ủy quyền của UBND thị xã, Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch trình bày các tờ trình của UBND thị xã: về việc đề nghị phê chuẩn dự toán ngân sách thị xã và phương án phân bổ ngân sách thị xã năm 2021; về việc giao UBND thị xã quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công do UBND thị xã quản lý. Các Ban của HĐND thị xã báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Các đại biểu đại diện cho các cơ quan tham luận tại kỳ họp

     Tại kỳ họp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp; Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Quản lý đô thị, phòng Giáo dục và đào tạo đã trả lời ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND thị xã về các vấn đề: tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 7% cho các hộ dân; Giải pháp tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường do phát thải tại các khu, cụm công nghiệp; làng nghề, các bãi rác tập trung, tại khu vực nghĩa trang sau khi cải táng; Việc quản lý quy hoạch xây dựng và cấp phép xây dựng trong khu đô thị Đồng Văn Xanh; vấn đề dạy thêm, học thêm ở các trường học …

       Trên cơ sở các ý kiến chất vấn của đại biểu và trả lời của lãnh đạo các cơ quan, ông Phạm Hồng Thanh, Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị các cơ quan: Phòng Tài Nguyên – Môi trường thị xã tiếp tục tập trung, phối hợp với xã phường có đất 7% và các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Phòng Quản lý đô thị thị xã tập trung quản lý tốt quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã quản lý chặt chẽ nội dung, chương trình học tại trường theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; quản lý việc dạy thêm, học thêm, chất lượng vật tư trong cơ sở giáo dục; giữ vững chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; phòng, chống bạo lực trong học đường…

dai bieu bieu quyet.jpg

Các đại biểu HĐND thị xã biểu quyết thông qua các nghị quyết của Kỳ họp

      Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, dân chủ, các đại biểu HĐND thị xã đã biểu quyết thông qua 04 Nghị quyết (100 % đại biểu tán thành): về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phê chuẩn dự toán và phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước thị xã năm 2021; về việc UBND thị xã tổ chức quyết định chủ trương đầu tư đối với một số Dự án công do UBND thị xã quản lý; thông qua Đề án và Quyết định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã.

      Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Phạm Hồng Thanh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh: Kỳ họp thứ mười bốn, HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp, sau kỳ họp UBND thị xã khẩn trương triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp đã được Nghị quyết HĐND thị xã thông qua, đặc biệt là Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND thị xã giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND; Các đại biểu HĐND thị xã báo cáo kết quả kỳ họp tới cử tri, tích cực tham gia các hoạt động giám sát để góp phần bảo đảm cho Nghị quyết của HĐND thị xã đạt hiệu quả cao. Các cơ quan thông tin tuyên truyền của thị xã làm tốt công tác tuyên truyền về nội dung kết quả của kỳ họp. Ủy ban MTTQ thị xã cùng các đoàn thể tích cực vận động các tầng lớp nhân dân, cộng đồng các doanh nghiệp phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất  thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND thị xã./.

Tin&ảnh: Văn phòng HĐND&UBND thị xã Duy Tiên