Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân thành phố Phủ Lý tổ chức kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin hoạt động HĐND cấp huyện, cấp xã  
Hội đồng nhân dân thành phố Phủ Lý tổ chức kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

      Ngày 14/12/2020, Hội đồng nhân dân thành phố Phủ Lý tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020).

      Về dự kỳ họp, đại biểu tỉnh có đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam; các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh.

      Về phía thành phố có đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Trương Quốc Bảo, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố; Lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể của Thành phố; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND,  UB MTTQ các xã, phường; các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn…

ky-hop-thu-16-hdnd-thanh-pho-phu-ly-56-0.jpg

Các đại biểu tham dự kỳ họp

      Tại kỳ họp, thay mặt UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày báo cáo về nhiệm vụ phát triển KT-XH của thành phố năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Năm 2020, thành phố thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen; thời tiết, dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid – 19. Song với sự điều hành sâu sát, quyết liệt của UBND thành phố, cùng với sự quyết tâm của các cấp, các ngành và nhân dân thành phố, kinh tế - xã hội năm 2020 của thành phố được duy trì và phát triển so với năm 2019, nổi bật là: đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Tổng thu ngân sách năm 2020 ước đạt gần 1,8 nghìn tỷ đồng, bằng 145,1% kế hoạch tỉnh giao, bằng 129,7% so với Nghị quyết HĐND thành phố; giá trị giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố (theo giá cố định năm 2010) đạt trên 27 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 107,2% kế hoạch tỉnh giao; GRDP bình quân đầu người ước đạt 127,3 triệu đồng/người/năm, đạt 100 % kế hoạch năm; Tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt gần 14 nghìn tỷ đồng tăng 24,8% so với năm 2019. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, quy hoạch, đầu tư xây dựng đô thị, GPMB được triển khai đồng bộ quyết liệt. Văn hóa xã hội có nhiều đổi mới, thường xuyên quân tâm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được triển khai tích cực, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra.

    Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận. Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu HĐND thành phố đã phân tích sâu sắc, đánh giá khách quan, toàn diện những thuận lợi, khó khăn, những kết quả, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 và các năm tiếp theo.

Dc Dang Thanh Son.jpgĐồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 phát biểu tại kỳ họp

     Về dự và phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà thành phố đã đạt được trong năm 2020; đồng thời cũng chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế thành phố cần khắc phục trong thời gian tới. Các đồng chí cũng đề nghị thành phố cần tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 2021; làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản, chỉnh trang, nâng cấp đô thị, phấn đấu đạt đô thị loại 1 trước năm 2030; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn; tăng cường phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thành phố, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021 ở địa phương...

     Tại kỳ họp, sau khi nghiên cứu, thảo luận các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố về các văn bản trình kỳ họp, HĐND thành phố đã biểu quyết nhất trí thông qua các nghị quyết trình kỳ họp.

     Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo nội dung, chương trình đã đề ra./.

Thường trực HĐND thành phố Phủ Lý