Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân Thành phố Phủ Lý tổ chức kỳ họp thứ 15 ( kỳ họp chuyên đề ) khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Hội đồng nhân dân Thành phố Phủ Lý tổ chức kỳ họp thứ 15 ( kỳ họp chuyên đề ) khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021.

      Ngày 13/10/2020, HĐND thành phố Phủ Lý khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề). Dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố,  các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Ủy viên BCH đảng bộ, các đồng chí Ủy viên UBND thành phố và các đại biểu HĐND thành phố.

     Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2016- 2025 đối với các ông bà: ông Trịnh Minh Đức, bà Lê Thị Thu, bà Mai Thị Ngân, bà Đậu Hoa Lưu, bà Nguyễn Thị Thu Trang, ông Trần Đức Kiên; tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư 38 dự án trên địa bàn thành phố trên cơ sở đề nghị của UBND thành phố.

ky 15 hdnd thanh pho PL.jpg 

     Thông qua tờ trình, dự thảo nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố; tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Anh Chức (do chuyển công tác) theo đề nghị của Thường trực HDNĐ thành phố.

      Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hữu Chương, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định, kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND Thành phố khóa XVIII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố đảm bảo công khai, minh bạch đúng các quy định của pháp luật để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo; Thường trực HĐND thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND Thành phố, các vị đại biểu HĐND Thành phố tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của HĐND thành phố đã thông qua./.

Thường trực HĐND thành phố Phủ Lý