Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm tổ chức kỳ họp thứ tư (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 -...

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm tổ chức kỳ họp thứ tư (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

         Sáng 15/12/2021, HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức kỳ họp thứ 4, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự và chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các vị  Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa bàn huyện; Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện; các  đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; các vị đại biểu HĐND huyện.

co thuy-thanh liem ky 4.jpg

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

 Chủ tịch HĐND tỉnh dự chỉ đạo tại kỳ họp

            Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022 của HĐND huyện; báo cáo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 4 HĐND huyện; xem xét các báo các khác của UBND, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân theo quy định.

          Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của UBND huyện, năm 2021 là năm có nhiều khó khăn do tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, UBND huyện đã thực hiện hoàn thành đạt và vượt kế hoạch 14/15 chỉ tiêu KT XH chủ yếu, một số chỉ tiêu có mức tăng cường khá như thu nhập bình quân đầu người đạt 56,3 triệu đồng ( bằng 100,18% KH năm, tăng 8,6% so với cùng kỳ); giá trị sản xuất nông lâm nghiệp tăng 3,2% so với cùng kì; giá trị sản xuất CN TTCN, tăng 27,8% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 168% so với kế hoạch năm. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân đã được chú trọng; an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Công tác quốc phòng quân sự địa phương được củng cố và tăng cường

          Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã thảo luận và thống nhất thông qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trong đó: Phấn đấu mức thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 63,9 triệu đồng, tăng 13,5% so với năm 2021; Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,22% so với năm 2021; Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 15% so với năm 2021; Dự toán thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn tăng 10% so với kế hoạch; giữ vững, duy trì các chỉ tiêu kinh tế, xã hội ở địa phương. Phấn đấu 2 xã Liêm Sơn, Thanh Hương đạt xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

           Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện thông qua 13 Nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022; Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện Thanh Liêm năm 2022; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Quảng trường trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm; Nghị quyết đồ án “điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng vùng huyện Thanh Liêm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050"...

           Sau 01 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp tứ 4 HĐND huyện Thanh Liêm đã thành công tốt đẹp./.