Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm tổ chức kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tin hoạt động HĐND cấp huyện, cấp xã  
Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm tổ chức kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

       Sáng ngày 16/7/2020, Tại hội trường Huyện ủy – HĐND – UBND huyện, Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười lăm HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

        Về dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Phạm Văn Đồng, Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Hoàng Thuyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy. Đồng chí Trần Xuân Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đinh Viết Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp có; tham dự kỳ họp có Lãnh đạo UBND huyện; các vị đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021; Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện; Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

HDND Thanh Liem T7.jpg

Các đại biểu dự kỳ họp

       Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Xuân Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: kỳ họp sẽ xem xét, đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2020; thảo luận, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của huyện; đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, dành thời gian nghiên cứu, đóng góp ý kiến bổ sung hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp để các Nghị quyết của HĐND huyện thông qua kỳ họp có tính khả thi cao.

      Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét các  báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện...

      Theo báo cáo của UBND huyện, trong 06 tháng đầu năm 2020 tình hình kinh tế xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển. Giá trị sản phẩm nông nghiệp, thủy sản/1ha đất canh tác: 54 triệu đồng đạt 54,5% kế hoạch; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản: 495 tỷ đồng, đạt 54,63% kế hoạch; thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn 256,445 tỷ đồng, đạt 56,84% kế hoạch...

       Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Đồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt lãnh đạo HĐND tỉnh ghi nhận những thành tựu, kết quả mà huyện đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm; đồng thời thông báo một số kết quả kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh, khóa XVIII và một số kết quả phát triển kinh tế xã hội nổi bật của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, huyện Thanh Liêm cần tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới; làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện.

       Cũng tại kỳ họp, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành của huyện trực tiếp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp, trả lời chất vấn của các vị đại biểu HĐND huyện. Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ và tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, các đại biểu HĐND huyện đã nhất trí biểu quyết thông qua 09 Nghị quyết tại kỳ họp.

 

Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm