Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân tổ chức kỳ họp thứ năm HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân tổ chức kỳ họp thứ năm HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

         Sáng 17/12/2021, HĐND huyện Lý Nhân khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021). Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí  Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo các phòng ban của huyện và các đại biểu HĐND huyện khóa XX.

Ky 5 hdnd ly nhan.jpg

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Lý Nhân

 

          Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Lý Nhân đã xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021; thảo luận, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Theo báo cáo của UBND huyện, năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, cùng với sự chỉ đạo, điều hành quyết sâu sát của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, toàn huyện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu chủ yếu như: thu nhập bình quân đầu người 58,8 triệu đồng/người/năm (đạt 101,38% kế hoạch); thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn đạt 334.014,4 triệu đồng (bằng 159,3% kế hoạch tỉnh); thu tiền sử dụng đất là 232.541,3 triệu đồng (bằng 194,6% kế hoạch năm); giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 2.240,5 tỷ đồng (đạt 103,25% kế hoạch); giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 6.930 tỷ đồng (đạt 100,21% kế hoạch); tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ - thương mại trên địa bàn là 4.960 tỷ đồng (đạt 102,27% kế hoạch); 3.412 lao động được giải quyết việc làm mới (đạt 105% kế hoạch)...

        Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện xét xét báo cáo hoạt động HĐND huyện năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 2022; xem xét báo cáo chuyên đề về kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2022 và giai đoạn 2021 – 2025; xem xét một số báo cáo của UBND huyện, Tòa án nhân dân huyện và Viện kiểm sát nhân dân huyện theo quy định. Tiếp đó, Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của UBND huyện trực tiếp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp và trả lời chất vấn của các vị đại biểu HĐND huyện

         Cũng tại kỳ họp, với tinh thần trách nhiệm cao 100% đại biểu có mặt tại kỳ họp đã biểu quyết thông qua 09 nghị quyết theo đề nghị của Thường trực HĐND và UBND huyện về: : Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  năm 2022; Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Chương trình giám sát, khảo sát của HĐND huyện năm 2022; ban hành Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 ..