Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Tin tức, sự kiện Đoàn ĐBQH tỉnh  
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam

         Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-ĐGS, ngày 24/10/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện giám sát chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021). Từ ngày 15 đến 30/3/2022,  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam do đồng chí Phạm Hùng Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát đã làm việc trực tiếp tại một số đơn vị; tham gia đoàn giám sát có đại diện: Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; sở Tư pháp; Thanh tra tỉnh.

a thang gs tiep cong dan.jpg 

​Đồng chí Phạm Hùng Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Lý Nhân

        Qua khảo sát, giám sát tại địa phương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhận thấy, trong thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. So với giai đoạn trước, công tác tiếp công dân đã đi vào nề nếp; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài đã có những chuyển biến tích cực, một số vụ việc kéo dài đã được giải quyết dứt điểm; hiệu quả giải quyết và trách nhiệm các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là người đứng đầu được nâng lên; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

         Thực hiện Luật Tiếp công dân, các văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật; đặc biệt, đã dành thời gian trực tiếp gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công dân để kịp thời chỉ đạo xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Lịch tiếp công dân được công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và nơi tiếp công dân. Qua công tác tiếp công dân, các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đã được chỉ đạo xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công dân.

         Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam còn gặp một số tồn tại, hạn chế.

        Qua khảo sát, giám sát, để nâng cao hiệu quả về thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam đề nghị các các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và các quy định của Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp, thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như tham gia tố tụng các vụ án hành chính; Thường xuyên kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, có biện pháp giải quyết phù hợp, đúng quy định của pháp luật ngay từ cơ sở, bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà nước, của người sử dụng đất và của nhà đầu tư, nhất là tại các dự án có liên quan đến việc thu hồi đất, giảm khiếu kiện kéo dài; thực hiện đúng quy định về trình tự tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nâng cao chất lượng công tác phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông, thông tin; phối hợp tốt với TAND, VKSND các cấp trong tham gia tố tụng giải quyết các vụ án hành chính; tạo điều kiện cho Đoàn Luật sư tham gia cùng chính quyền trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nhằm đảm bảo việc giải quyết được khách quan, đúng quy định pháp luật; Duy trì tốt mối liên hệ với các cơ quan Trung ương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường sự phối hợp với cơ quan Công an trong nắm bắt thông tin tình hình dư luận xã hội, tình hình Nhân dân.