Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bế mạc kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh, khóa XIX.

Tin tức, sự kiện HĐND tỉnh  
Bế mạc kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh, khóa XIX.

        Sáng 04/8/2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục nội dung trả lời, ý kiến, kiến nghị của cử tri, thông qua nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

       Tại kỳ họp, lãnh đạo các sở: Văn hóa- Thể thao & Du lịch, Sở Giao thông vận tải trả lời ý kiến, kiến nghị gửi kỳ họp và trả lời ý kiến, kiến nghị thông qua đường dây nóng gửi trực tiếp đến kỳ họp. 

       Tiếp đó, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến các đại biểu HĐND tỉnh tại phiên họp thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường

a son-be mac-ky 8.jpg
Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại hội trường và tại Tổ đại biểu HĐND tỉnh

       Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo, giải trình các nội dung thuộc trách nhiệm chung; những nội dung cần làm rõ đối với những ý kiến, kiến nghị mà đông đảo cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm, được MTTQ tổng hợp, gửi tới Kỳ họp, cũng như các ý kiến trực tiếp qua đường dây nóng và các ý kiến được đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, chất vấn tại Kỳ họp.

a huy-be mac-ky 8.jpg
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo, giải trình làm rõ một số nội dung tại kỳ họp

bieu quyet-ky 8.jpg

Các đại biểu HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết của kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh

       Phát biểu bế mạc, đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 8, Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, HĐND tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra; HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và nhất trí thông qua 25 Nghị quyết; các Nghị quyết đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, là căn cứ, là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh, các cấp, các ngành hữu quan chủ động huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển KT- XH, củng cố quốc phòng - an ninh, hoàn thành thắng kế hoạch năm 2022 đã đề ra.

       Sáu tháng cuối năm, dự báo tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức; để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, ngay sau Kỳ họp này, Chủ tịch HĐND tỉnh để nghị các UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong: UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng; cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua. Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Hà Nam và các Quy hoạch chuyên ngành thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo đồng bộ, thống nhất. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ - du lịch; khai thác hiệu quả Khu Du lịch Quốc gia Tam Chúc gắn với các điểm du lịch văn hoá- tâm linh trên địa bàn; tiếp tục ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng;Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới; Đẩy nhanh tiến độ, thủ tục đầu tư hạ tầng các Khu, Cụm công nghiệp và thủ tục đầu tư các Dự án, nhất là các Dự án trọng điểm về đầu tư công; Tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút các Doanh nghiệp trong nước và ngoài nước về đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách; chống thất thu, chuyển giá, hạn chế nợ đọng ngân sách; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, nhất là những Dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản;Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, khoáng sản, môi trường. Quan tâm chăm lo phát triển văn hóa - xã hội hài hoà với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; làm tốt công tác đào tạo nghề, gắn với giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề cho người lao động nông thôn, nhất là khu vực thu hồi đất để thực hiện dự án. Củng cố quốc phòng - quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục có hiệu quả những hạn chế về chỉ số cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quan tâm công tác tiếp công dân; giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo;  tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Chính quyền các cấp cần tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện tháo gỡ khó khăn vướng mắc..

       Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng các Kỳ họp và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; tăng cường giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh và theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tiếp xúc với cử tri; Giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời nắm bắt và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Đại biểu HĐND trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, ngay sau Kỳ họp, đề nghị các vị Đại biểu HĐND báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

        Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa về các nội dung của Kỳ họp; vận động Đoàn viên, Hội viên, cộng đồng Doanh nghiệp và Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND, để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

c thuy-be mac-ky 8.jpg
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

       Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.


Tin liên quan