Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch gắn với các hoạt động lễ hội ...

 
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch gắn với các hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh

         Thực hiện chương trình giám sát năm 2023; trong hai ngày 22 và 23/4/2023 Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội do đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát công tác quản lý nước về phát triển du lịch gắn với các hoạt động lễ hội trên địa bàn thị xã Duy Tiên và huyện Lý Nhân; tham gia đoàn giám sát có các thành viên Ban VH-XH HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Lãnh đạo Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch.

        Theo báo cáo của các địa phương, trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt và với tiềm năng sẵn có về Du lịch, từ năm 2018 đến năm 2023 các địa phương đã phối hợp với các Ban, ngành cấp tỉnh triển khai thực hiện các dự án về du lịch; phát triển các sản phẩm truyền thống gắn với đặc điểm của từng địa phương đáp ứng việc phát triển du lịch trên địa bàn. Bên cạnh đó công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, công tác thanh kiểm tra và xử lý các vi phạm trong hoạt động du lịch, lễ hội cũng được các địa phương quan tâm thực hiện. 

        Huyện Lý Nhân có trên 500 cơ sở tín ngưỡng, 61 di tích đã được xếp hạng trong đó có 01 di tích Quốc gia đặc biệt, 27 di tích cấp quốc gia, 33 di tích cấp tỉnh. Huyện có 09 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP như: Chuối ngự Đại Hoàng, cá kho Nhân Hậu, Bánh đa nem làng Chều (xã Nguyên Lý), rượu Hợp Lý, hạt sen xã Trần Hưng Đạo...

       Thị xã Duy Tiên có 200 di tích, trong đó nhiều di sản có giá trị tiêu biểu đã được xếp hạng: 01 Bảo vật Quốc gia, 01 di tích Quốc gia đặc biệt, 14 di tích xếp hạng cấp Quốc gia, 16 di tích xếp hạng cấp tỉnh; 02 di tích đền Lảnh Giang và chùa Đọi Sơn đã được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh; 03 lễ hội đã được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (lễ hội đền Lảnh Giang, lễ hội chùa Đọi Sơn và lễ hội Tịch điền). Có 09 làng nghề, 01 làng có nghề, trong đó tiêu biểu là làng nghề trống Đọi Tam (xã Tiên Sơn), dệt lụa Nha Xá (Mộc Bắc)....Thị xã đã có 26 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP như: trống Đọi Tam, rau hữu cơ Trác Văn, mây giang đan Ngọc Động...  

ngan-gslehoi.JPG

Đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh,

Trưởng Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

  Tại các buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát và đại biểu của các địa phương đã thảo luận, tập trung làm rõ những kết quả đã đạt được, những tồn tại, khó khăn và vướng mắc cũng như các kiến nghị của các địa phương nhằm hoàn thiện về cơ chế, chính sách và thực hiện các giải pháp đồng bộ để phát triển Du lịch, lễ hội trong thời gian tới theo đúng chỉ tiêu, mục tiêu của quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

huy-gslehoi.JPG

Thành viên Ban Văn hoá-Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

         Kết luận tại các buổi làm việc, Bà Trần Thị Ngân, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và chia sẻ những khó khăn của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thị xã Duy Tiên, huyện Lý Nhân trong việc quản lý nhà nước về phát triển du lịch gắn với các hoạt động lễ hội trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp Ủy, HĐND, UBND, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với việc thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực; việc kết nối tour, tuyến du lịch; công tác tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh du lịch của các địa phương và có giải pháp phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch trên địa bàn.


Tin liên quan