Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Pháp chế HĐND thị xã Duy Tiên giám sát công tác thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính tại các xã, phường trên đ...

Tin hoạt động HĐND cấp huyện, cấp xã  
Ban Pháp chế HĐND thị xã Duy Tiên giám sát công tác thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính tại các xã, phường trên địa bàn thị xã

       Thực hiện chương trình công tác năm 2020 của HĐND thị xã, Ban Pháp chế HĐND thị xã Duy Tiên vừa tổ chức Đoàn giám sát công tác thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực: Đất đai, bảo vệ môi trường; Quốc phòng; An ninh trật tự, an toàn xã hội  tại các xã, phường: Mộc Bắc, Trác Văn, Đồng Văn, Tiên Nội, Bạch Thượng, Châu Giang.

      Tại các địa phương được giám sát, Lãnh đạo đại diện địa phương đã báo cáo với đoàn về Kết quả thực hiện. Theo đó, từ tháng 01/2019 đến tháng 9/2020, các địa phương đã tổ chức thi hành các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn; Ủy ban nhân dân các xã, phường hàng năm đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành chính trên các lĩnh vực; đồng thời chỉ đạo tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực cho cán bộ, công chức và nhân dân; kịp thời, phát hiện các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật để xử lý theo quy định của pháp luật; Việc xử lý vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND xã, phường trên các lĩnh vực cơ bản đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

5b28091b6ebf91e1c8ae [Desktop Resolution].jpg
Ông Vũ Trí Thức, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã

 phát biểu tại buổi giám sát UBND phường Tiên Nội

          Tại buổi giám sát, đại diện địa phương đã làm rõ các vấn đề mà thành viên trong đoàn giám sát quan tâm như: nhiều trường hợp vi phạm hành chính đã xảy ra nhưng chưa được xử lý kịp thời (đất đai, môi trường); Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các quyết định xử lý vi phạm hành chính chưa được địa phương quan tâm triển khai, phối hợp thực hiện….

a4922bd94c7db323ea6c [Desktop Resolution].jpg

Ông Trần Đình Tiến, Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận,

Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng Ban pháp chế HĐND thị xã,

Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận tại buổi giám sát UBND phường Tiên Nội

         Kết luận buổi làm việc tại các đơn vị được giám sát, đồng chí Trần Đình Tiến, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể xã, phường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản liên quan nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; Thực hiện tốt việc phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc xử lý vi phạm hành chính; Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tạo sự công bằng trong thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính; Rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống hồ sơ, sổ sách theo đúng quy trình, đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ. Đồng thời, phát huy vai trò của nhân dân trong việc phát hiện các hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, tổ chức trên địa bàn; Xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân xã, phường nâng cao vai trò giám sát trong công tác thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính tại địa phương theo đúng quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực.../.

 Tin&ảnh: Văn phòng HĐND&UBND thị xã Duy Tiên