Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Pháp chế HĐND thị xã Duy Tiên giám sát công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn thị xã.

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Ban Pháp chế HĐND thị xã Duy Tiên giám sát công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn thị xã.

         Thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã 6 tháng cuối năm 2021. Ngày 21/10/2021, Ban Pháp chế HĐND thị xã Duy Tiên tổ chức giám sát công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn thị xã; Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Quang Tiến, Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã làm trưởng đoàn; Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí thành viên Ban Pháp chế HĐND thị xã và lãnh đạo các cơ quan liên quan.

         Tại buổi giám sát, Lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự báo cáo kết quả công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn thị xã theo yêu cầu của Đoàn giám sát.         Theo báo cáo của Chi cục thi hành án dân sự thị xã, thời gian qua Chi cục thi hành án dân sự phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã tổ chức thi hành án phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Tập trung giải quyết những hồ sơ có điều điều kiện giải quyết, các vụ, việc có giá trị thi hành lớn, tồn đọng dài ngày. Năm 2020, Chi cục thi hành án dân sự thị xã đã giải quyết xong 295 vụ việc, đạt 85,76%, vượt chỉ tiêu ngành cấp trên giao. Năm 2021, Chi cục thi hành án dân sự thị xã thụ lý 555 việc với số tiền thụ lý gần 27 tỷ đồng (trong đó 142 vụ việc tồn cũ và 413 vụ việc mới; đã giải quyết xong 371 vụ việc, còn lại đang giải quyết); thực hiện tốt quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; hướng dẫn, giải thích các nội dung người dân thắc mắc; tổ chức thi hành án đúng luật, khách quan, góp phần hạn chế thấp nhất đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc tổ chức thi hành án..

duy tien-gs thi hanh an.jpg

Đồng chí Trần Đình Tiến, Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã phát biểu tại buổi giám sát

          Phát biểu kết luận tại bổi giám sát, đồng chí Trần Đình Tiến, Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã ghi nhận, đã đánh giá cao những kết quả thi hành án đạt được trong thời gian vừa qua; đồng thời, cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế đề nghị Chi cục thi hành án thị xã trong thời gian tới thực hiện tốt một số nội dung: thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ, công chức cơ quan; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/5016 gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành án dân sự, hành chính; tập trung giải quyết án lớn, án phức tạp, kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp có điều kiện thi hành nhưng không tự nguyện thi hành; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường trong quá trình tổ chức thi hành án; tiếp tục triển khai thực hiện quy chế phối hợp liên ngành; thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong thi hành án dân sự; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra./.​