Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Pháp chế HĐND huyện Thanh Liêm khảo sát việc thực hiện Luật nghĩa vụ Quân sự

Tin tức, sự kiện  
Ban Pháp chế HĐND huyện Thanh Liêm khảo sát việc thực hiện Luật nghĩa vụ Quân sự

        Thực hiện chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tổ chức khảo sát việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự tại một số xã trên địa bàn huyện. Ngày 31/10/2018, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tổ chức khảo sát tại xã Liêm Thuận, Liêm Phong

 BPC THanh Liem 11.jpg

Đoàn khảo sát làm việc tại xã Liêm Thuận

          Trong năm 2017 và 2018, UBND các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự. Các xã đã ban hành Nghị quyết; xây dựng kế hoạch và các văn bản về công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác quân sự địa phương. UBND các xã đã triển khai thực hiện việc đăng ký, quản lý số lượng, chất lượng nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn; theo dõi, quản lý chặt chẽ các công dân thuộc diện tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng Luật. Công tác giao nhận quân hàng năm đều đảm bảo đủ quân số, chất lượng và trình độ; bên cạnh đó các địa phương cũng quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, góp phần động viên tân binh và gia đình như: Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thăm hỏi, tặng quà, góp phần quan trọng động viên tân binh yên tâm lên đường nhập ngũ.

BPC thanh liem 12.jpg

Đoàn khảo sát làm việc tại xã Liêm Phong

          Tuy nhiên, việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự tại các xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đi làm ăn xa, đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng…chiếm tỷ lệ lớn; công tác tổ chức triển khai thực hiện chưa đồng bộ, thiếu quyết liệt của một số cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã; việc xử lý công dân không sơ tuyển, khám tuyển chưa được triệt để.

          Từ kết quả khảo sát, Ban pháp chế HĐND huyện đã đề nghị UBND các xã phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự; chỉ đạo xử lý dứt điểm những trường hợp vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự như trốn khám sức khoẻ, trốn lệnh gọi nhập ngũ...bảo đảm công bằng trong việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019./.

Ban Pháp chế HĐND huyện Thanh Liêm​