Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Pháp chế HĐND huyện Thanh Liêm giám sát công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư tại một số xã, th...

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Ban Pháp chế HĐND huyện Thanh Liêm giám sát công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện

        Thực hiện kế hoạch công tác của Hội đồng nhân dân huyện, vừa qua, Ban Pháp chế HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức giám sát công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn giám sát; tham dự đoàn giám sát có các đồng chí: thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện, Thanh tra huyện, Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện.

khanh-phap che-thanh liem.jpg

Các đại biểu dự buổi giám sát

        Qua giám sát cho thấy, từ năm 2020 đến hết quý I năm 2022, các xã, thị trấn trong huyện đã đề cao trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn, đặc biệt là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền. Công tác tiếp dân tại các xã, thị trấn đã được thực hiện theo quy định của Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; việc tiếp nhận và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân đã được lãnh đạo các xã, thị trấn quan tâm; các vụ việc đã được giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

        Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với các đơn vị được giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Ủy viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện ghi nhận và đánh giá kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn; đồng thời cũng đã chỉ rõ một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị các xã, thị trấn trong thời gian tới cần quan tâm hơn nữa đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; kịp thời rà soát, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, gắn với tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; rà soát, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân; triển khai thực hiện nghiêm chế độ, chính sách đối với cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân, đảm bảo công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, góp phần giữ vững ổn định tình hình, tạo môi trường thuận lợi thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cơ sở./.