Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Pháp chế HĐND huyện Kim Bảng giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện...

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Ban Pháp chế HĐND huyện Kim Bảng giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện.

        Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-HĐND, ngày 25/02/2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện Kim Bảng về giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính. Đoàn giám sát do đồng chí Hoàng Xuân Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính tại phòng Tư pháp huyên và các xã: Thanh Sơn, Nhật Tân; tham gia đoàn giám sát có đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện, thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện.

 hoa-pc-kim bang.jpg

Đồng chí Hoàng Xuân Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy,Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc

        Qua giám sát nhận thấy, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2021 tại các cơ quan, đơn vị đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương pháp luật trên địa bàn huyện nói chung và 02 xã Thanh Sơn, Nhật Tân nói riêng. Công tác hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã được quan tâm; việc xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn có hiệu quả, đảm bảo theo quy định, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật trên địa bàn.

        Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính tại Phòng Tư pháp huyện và các xã Thanh Sơn, Nhật Tân vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với một số lĩnh vực còn chưa thường xuyên, sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, để người dân hiểu và chấp hành các chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác xử lý vi phạm hành chính trên một số lĩnh vực chưa triệt để.

thanh vien-pc-kim bang.jpg
Thành viên Ban pháp chế HĐND huyện tham gia ý kiến tại buổi giám sát

         Phát biểu kết luận tại các buổi giám sát, đồng chí Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả mà các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong công tác tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2021. Trong thời gian tới, đồng chí Trưởng đoàn giám sát đề nghị Phòng Tư pháp huyện với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính, tham mưu cho UBND huyện triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng như trong công tác đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; các xã Thanh Sơn, Nhật Tân tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân và triển khai thực hiện nghiêm túc Luật xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định./.