Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Pháp chế của HĐND huyện Lý Nhân tổ chức giám sát quý I/2021

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Ban Pháp chế của HĐND huyện Lý Nhân tổ chức giám sát quý I/2021
 gs ly nhan.jpg

Qua giám sát tại các xã cho thấy, tình hình công tác giao quân của các đơn vị đạt kế hoạch đề ra, việc tổ chức sơ tuyển, khám tuyển được quan tâm chỉ đạo; Ban chỉ huy quân sự các xã đã tham mưu chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Tuy nhiên, cũng còn có những tồn tại hạn chế như: Công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ, Luật dự bị động viên còn hạn chế; Việc xử lý các trường hợp vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự còn có nhiều khó khăn….

Kết thúc đợt giám sát, Ban Pháp chế HĐND huyện ban hành thông báo kết quả giám sát, trên cơ sở những tồn tại, hạn chế, Ban Pháp chế HĐND huyện đưa ra những kiến nghị cụ thể, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Thường trực HĐND huyện Lý Nhân