Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII của Bộ Quốc phòng