Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tiếp Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ mười, BCHTW Đảng (khóa XI).

Tin hoạt động VP HĐND  
Hội nghị trực tiếp Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ mười, BCHTW Đảng (khóa XI).
Sáng ngày 26/3/2015, Tại hội trường nhà Văn hóa trung tâm tỉnh; Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị trực tiếp hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ mười, BCH TW Đảng (khóa XI) tới các chi Đảng bộ trong tỉnh. Đồng chí Mai Tiến Dũng, UV TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị; Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh…

Đảng viên đảng bộ Văn phòng tham dự học tập nghị quyết

          Tại điểm đầu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn – UV BCH Đảng bộ Văn phòng, Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì, cùng dự có các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ văn phòng.

          Sau lời khai mạc của đồng chí Mai Tiến Dũng, UV TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí giáo sư Phùng Hữu Phú, PCT Thường trực Hội đồng lý luận TW truyền đạt tóm tắt các dự thảo báo cáo:

          - Dự thảo báo cáo chính trị của BCH TW khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

          - Dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016).

          - Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT – XH 5 năm 2016-2020.

Đảng viên đảng bộ Văn phòng tham dự học tập nghị quyết

Phòng Thông tin - Dân nguyện