Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh năm 2017

Tin hoạt động VP HĐND  
Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh năm 2017
Ngày 13/01/2017, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh năm 2017. Về dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh: Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Văn Đồng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Hoàng, Bí thư  Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung, Ủy viên BTV Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức  tỉnh Hà Nam; đại biểu đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Lãnh đạo các Ban của HĐND, cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động  của cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh.

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Hoàng Chí Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2016, nội dung thi đua năm 2017. Trong năm 2016 dưới sự Lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, lãnh đạo HĐND tỉnh, Đảng ủy cơ quan và sự phối hợp của các Ban HĐND tỉnh  phong trào thi đua đã đạt được những kết quả nổi bật cụ thể sau: thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức chính trị, ổn định về tư tưởng, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức yên tâm công tác, thường xuyên chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động..

Tại hội nghị nghe Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo Công tác tài chính của Văn phòng HĐND tỉnh năm 2016, nghe các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận tham gia ý kiến vào báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2016; Quy chế làm việc và Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung, Ủy viên BTV Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Hà Nam đề nghị BCH Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh để thực hiện thắng lợi 4 chỉ tiêu và các nội dung thi đua của năm 2017 mà Văn phòng HĐND tỉnh đã đề ra cần triển khai tốt một số nhiệm vụ sau: Công đoàn cần tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết của BCH TW Đảng khóa X về xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, các Nghị quyết của Tỉnh ủy Hà Nam, tuyên truyền Nghị định 04/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước; vận động cán bộ công chức không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh;  BCH Công đoàn tiếp tục phối hợp với Thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt quy chế dân chủ, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất tinh thần và cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ công chức người lao động; Công đoàn cần động viên và phát huy trí tuệ của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động nhằm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Công đoàn; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong cơ quan để mỗi cán bộ, công chức, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình gắn với việc xây dựng cơ quan vững mạnh và tổ chức công đoàn vững mạnh.


Tại hội nghị, đã công bố quyết định thi đua khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016 đã được UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh tặng, bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân trong Văn phòng HĐND tỉnh: 01 đồng chí nhận Bằng khen của UBND tỉnh; 100% số phòng thuộc Văn phòng đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc;  100%  đồng chí cán bộ, công chức và người lao động được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến; 12 đồng chí cán bộ, công chức được tặng chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Sau nội dung phát động thi đua hội nghị đã chứng kiến, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Bí Thư Đảng  ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh và đồng chí Hoàng Chí Dũng, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng ký cam kết trách nhiệm giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2017./.

 

Phòng Tổng hợp