Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Giao ban trực tuyến về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2009

Tin hoạt động  
Hội nghị Giao ban trực tuyến về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2009
Ngày 30/3/2009, lần đầu tiên, phiên họp Chính phủ đã được kết nối trực tuyến với tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tham dự Hội nghị Giao ban trực tuyến, tỉnh Hà Nam có các đồng chí: Đinh Văn Cương, Uỷ viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Xuân Lộc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành… Chủ trì Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các thành viên Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung thảo luận, đánh giá về tình hình kinh tế quý I, thảo luận các nhóm giải pháp nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế.

Trong quý I, nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp của khủng hoảng kinh tế thế giới,  hầu hết các chỉ tiêu đều đạt kết quả thấp so với kế hoạch, GDP tăng 3,1% tốc độ tăng thấp nhất so với nhiều năm qua. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là nước có nền kinh tế tăng trưởng cao so với nhiều nước (là 1 trong 12 nước có tăng trưởng). Tại Hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra nhận định: Hết quý I, mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, song nhờ nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân nền kinh tế đang có nhiều chuyển biến trên các lĩnh vực. Các ngành sản xuất nông nghiệp đang phát triển thuận lợi, nông dân có thu nhập khá, dịch bệnh được kiểm soát. Sản xuất công nghiệp, tổng doanh thu bán lẻ hàng hoá, dịch vụ đều tăng trưởng... Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đưa ra nhận định, tốc độ tăng trưởng quý II sẽ cao hơn quý I, mức tăng trưởng cả năm là 5 - 5,5%. 

Đối với Hà Nam, 3 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh dần ổn định và phát triển: sản xuất nông nghiệp hoàn thành vượt mức kế hoạch gieo cấy lúa chiêm xuân (102,5% so với kế hoạch); các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được khống chế. Sản xuất công nghiệp vẫn có sự tăng trưởng so với cùng kỳ (13,3%); giải ngân vốn đầu tư xây dựng (vốn ngân sách) đạt khá. Các ngành dịch vụ phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Trên địa bàn tỉnh, lĩnh vực văn hoá xã hội được duy trì và có nhiều mặt tiến bộ; chính trị ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị đều nhận định: Theo dự báo, nền kinh tế thế giới sẽ tiếp tục suy giảm, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm mà Quốc hội đưa ra là 6,5% là cao và khó thực hiện. Để tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, đại diện các tỉnh, thành phố cùng thảo luận các nhóm giải pháp nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế (thúc đẩy sản xuất kinh doanh và xuất khẩu, kích cầu đầu tư và tiêu dùng, chính sách tiền tệ…)

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Tuy nền kinh tế nước ta còn gặp khó khăn, nhưng kinh tế vĩ mô vẫn bảo đảm và được kiểm soát, chính trị xã hội ổn định, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư trong kế hoạch ngân sách năm 2009 một cách hiệu quả, đồng thời quan tâm hơn nữa trong chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội./.

-- Khôi Linh --