Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG VÀ CÔNG ĐOÀN NĂM 2014, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015

Tin hoạt động VP HĐND  
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG VÀ CÔNG ĐOÀN NĂM 2014, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015
Ngày 09/01/2015, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, tổng kết công tác văn phòng và công đoàn năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Dự hội nghị có các đồng chí Lã Thế Mẫn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Xuân Hùng, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Ban chuyên trách; cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Văn phòng.

Đồng chí Đinh Trọng Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng Ủy, 

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH trình bày báo cáo công tác tài chính của Văn phòng năm 2014 .

Hội nghị đã nghe: đồng chí Bùi Văn Hoàng thay mặt lãnh đạo Văn phòng trình bày báo cáo tổng kết năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015; đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn thay mặt Ban chấp hành công đoàn cơ quan trình bày báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015; đồng chí Đinh Trọng Hải - Chánh Văn phòng trình bày báo cáo công tác tài chính của Văn phòng năm 2014. Năm 2014, Lãnh đạo văn phòng và Công đoàn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền và giáo dục chính trị, tư tưởng; làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động; tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ, công chức cơ quan; chất lượng nguồn nhân lực đã được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu công việc được giao; Phối hợp tốt với các tổ chức chính trị xã hội của cơ quan thực hiện tốt công tác dân chủ trong cơ quan; … năm 2014, 100% số phòng thuộc Văn phòng đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trở lên; Phòng Công tác HĐND được UBND tỉnh tặng cờ; cơ quan Văn phòng được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối thi đua tổng hợp…

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận tham gia ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác Văn phòng và Công đoàn cơ quan năm 2014; Quy chế làm việc và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014 của Văn phòng.  


Đồng chí Lã Thế Mẫn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho phòng công tác HĐND tỉnh

Tại hội nghị, đã công bố quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2014 đã được UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân trong Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: 01 đồng chí nhận Bằng khen của UBND tỉnh; 100% số phòng thuộc Văn phòng đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc trở lên; phòng công tác HĐND được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh. 31 đồng chí cán bộ, công chức và người lao động được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến…


Thủ trưởng Cơ quan và Chủ tịch Công Đoàn Văn phòng

ký cam kết trách nhiệm.

          Sau nội dung phát động thi đua hội nghị đã chứng kiến, đồng chí Đinh Trọng Hải, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng ký cam kết trách nhiệm giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2015./.