Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG VÀ CÔNG ĐOÀN NĂM 2013, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014

Tin hoạt động VP HĐND  
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG VÀ CÔNG ĐOÀN NĂM 2013, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014
Chiều 16/01/2014, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, tổng kết công tác văn phòng và công đoàn năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Đinh Trọng Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng Ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND; đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công Đoàn; đồng chí Bùi Văn Hoàng, Phó Chánh Văn phòng đồng chủ tọa. Tham dự hội nghị có Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Phó trưởng các Ban HĐND; cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Văn phòng.
 
Hội nghị đã nghe: đồng chí Bùi Văn Hoàng thay mặt lãnh đạo Văn phòng trình bày báo cáo tổng kết năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014; đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn thay mặt Ban chấp hành công đoàn cơ quan trình bày báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014; đồng chí Đinh Trọng Hải Chánh Văn phòng trình bày báo cáo công tác tài chính của Văn phòng năm 2013. Theo báo cáo năm 2013, hoạt động của Văn phòng đã đạt được những kết quả như: Lãnh đạo văn phòng và Công đoàng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền và giáo dục chính trị, tư tưởng; làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động; tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ, công chức cơ quan; chất lượng nguồn nhân lực đã được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu công việc được giao; Phối hợp tốt với các tổ chức chính trị xã hội của cơ quan thực hiện tốt công tác dân chủ trong cơ quan; … năm 2013, 100% số phòng thuộc Văn phòng đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trở lên; cơ quan Văn phòng được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua…

Đồng chí Đinh Trọng Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng Ủy,
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH chủ trì hội nghị.
 
Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận tham gia ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác Văn phòng và Công đoàn cơ quan năm 2013; Quy chế làm việc và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2013 của Văn phòng. 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đồng chí Lã Thế Mẫn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Văn phòng đã đạt được trong năm 2013, đồng chí cũng nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Công Đoàn năm 2014, Ban chấp hành Công đoàn cần phối hợp với chính quyền quan tâm đến tâm tư tình cảm, động viên cán bộ, công chức, người lao động, bảo đảm các chế độ chính sách; tiếp tục trao dồi kiến thức, cải thiện điều kiện làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công tác; tiếp tục duy trì phát triển phong trào thi đua. Bên cạnh đó mỗi cán bộ, công chức cũng phải tự nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ của bản thân…
 

Đồng chí Lã Thế Mẫn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
 phát biểu chỉ đạo hội nghị
      
Tại hội nghị, đã công bố quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2013 đã được UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân trong Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: 01 đồng chí nhận Bằng khen của UBND tỉnh; phòng công tác Quốc hội nhận cờ thi đua UBND tỉnh; phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị và phòng công tác HĐND nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. 32 đồng chí cán bộ, công chức và người lao động được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến…

Thủ trưởng Cơ quan và Chủ tịch Công Đoàn Văn phòng
ký cam kết trách nhiệm.
          Sau nội dung phát động thi đua hội nghị đã chứng kiến, đồng chí Đinh Trọng Hải, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng ký cam kết trách nhiệm giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2014./.

 

 

 

PHÒNG THÔNG TIN - DÂN NGUYỆN