Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH

Tin hoạt động Ban Pháp chế  
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH
Thực hiện kế hoạch số 07/KH-BPC ngày 10/4/2014 về việc giám sát việc thực hiện Nghị quyết 37/2012/QH13 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án năm 2013, từ ngày 06 đến ngày 08/ 05/ 2014 Ban Pháp Chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát tại các đơn vị: Viện Kiểm sát  nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh. Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí: Đ/c Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn; các đồng chí thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Nam; Lãnh đạo sở Tư pháp.

Đ/c Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh tại buổi làm việc với Công an tỉnh

 

Theo báo cáo của Công an tỉnh sau một năm thực hiện Nghị quyết 37/2012/QH13 của Quốc hội, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững và ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác điều tra, khám phá tội phạm về trật tự xã hội đạt tỷ lệ 80,2% (vượt 10,2% so với chỉ tiêu đề ra của NQ), trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% (Vượt 10% so với chỉ tiêu), án rất nghiêm trọng đạt 96% (vượt 6% so với chỉ tiêu); tiếp nhận và giải quyết 799/834 tin báo, tố giác tội phạm, đạt 95,6% (vượt 5,6% so với chỉ tiêu)… Bên cạnh kết quả đạt được, cũng còn một số khó khăn, hạn chế đó là: Quản lý cư trú, quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện có nơi chưa chặt chẽ, còn sơ hở để tội phạm lợi dụng hoạt động; cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật trạng bị cho các lực lượng phục vụ công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án hình sự còn thiếu, xuống cấp, chất lượng kém…
Đối với hoạt động của ngành KSND tỉnh, năm 2013: Viện KSND 2 cấp đã thụ lý kiểm sát điều tra 807 vụ/ 1330 bị can, đôn đốc, phối hợp với cơ quan điều tra giải quyết 679 vụ/ 1011 bị can, kiểm sát 100% các vụ án ngay từ khi khởi tố. Tổng số án VKS phải giải quyết 609vụ/1098 bị can. Đã giải quyết 596 vụ/1069 bị can (đạt 98% so với chỉ tiêu), trong đó truy tố đúng hạn 100% (vượt 10% so với chỉ tiêu), truy tố đúng tội 100% (vượt 5% so với chỉ tiêu)… Những khó khăn, tồn tại Viện KSND 2 cấp khi thực hiện Nghị quyết 37: hoạt động phối hợp giải quyết tin báo, tố giác tội phạm trong một số vụ việc chưa kịp thời, lượng án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng tuy giảm nhưng chưa được khắc phục triệt để; chất lượng tranh tụng tại tòa của một số Kiểm sát viên chưa cao.

Năm 2013, cơ quan thi hành án dân sự 2 cấp đã thi hành xong 1.720 việc/ 1878 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 91,6%. Đã thi hành được trên 857 tỷ đồng trong tổng số trên 893 tỷ đồng số tiền có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 97,5%. So với chỉ tiêu Nghị quyết 37/2012/QH13 của Quốc hội giao tăng: 3.6% về việc; 20,5% về tiền. Bên cạnh kết quả đạt được, ngành thi hành án cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc trong khi thi hành nhiệm vụ do bản án tuyên không rõ, không có tính khả thi trên thực tế…
Kết luận buổi làm việc tại các đơn vị, đồng chí Trưởng đoàn đánh giá: Năm 2013 mặc dù còn những khó khăn và tồn tại nhất định, nhưng tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được đảm bảo, những vụ trọng án, phức tạp dư luận được quan tâm, phát hiện, khám phá kịp thời; công tác thi hành án dân sự được triển khai thực hiện, đồng bộ, kịp thời, nghiêm túc, không có hành vi, biểu hiện vi phạm trình tự thủ tục luật định; VKS 2 cấp đều hoàn thành vượt 4/4 chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết 37/2012/QH13 của Quốc hội quy định. Việc điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật; Công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại tố cáo đã được quan tâm và giải quyết kịp thời. Qua đó các ngành cần tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc Nghị quyết 37/2012/QH13 của Quốc hội. Mặt khác, các ngành cũng phải chủ động xác định năm 2014 là năm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 37; đồng thời tăng cường các biện pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham nhũng và đạt được những mục tiêu cụ thể quy định chi tiết tại Nghị quyết 63/2013/QH13 về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm.

 

PHÒNG THÔNG TIN DÂN NGUYỆN