Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh Hà Nam làm việc với Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hà Nam.

Tin hoạt động Ban Văn hóa Xã hội  
Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh Hà Nam làm việc với Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hà Nam.
Thực hiện kế hoạch giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chiều ngày 29/9/2014, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh về các nội dung có liên quan. Đồng chí Trần Quốc Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, Chủ trì buổi làm việc; tham dự buổi làm việc có các đồng chí thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, lãnh đạo BHXH các huyện, Thành phố và đại diện một số phòng chuyên môn của BHXH tỉnh và Sở Lao động Thương binh và xã hội. Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo kết quả việc thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và những kiến nghị, đề xuất, các thành viên Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự buổi làm việc đã thảo luận, yêu cầu làm rõ thêm về kết quả thực hiện, nguyên nhân của tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, những giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới để việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với các đoanh nghiệp được thực hiện tốt hơn.

Đồng chí Trần Quốc Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban
 Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, Chủ trì buổi làm việc
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Hùng, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được, chia sẻ những khó khăn của BHXH tỉnh trong việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT trong thời gian vừa qua. Đồng thời, đồng chí Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự buổi làm việc bổ sung, làm rõ một số nội dung trong báo cáo, hoàn thiện báo cáo gửi Ban Văn hóa – Xã hội để Ban có cơ sở nghiên cứu kiến nghị, đề xuất với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
 
Thực hiện kế hoạch giám sát, Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh sẽ tiếp tục khảo sát thực tế trực tiếp tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
Phòng Thông tin Dân nguyên