Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI LÀM VIỆC VỚI UBND THỊ TRẤN BÌNH MỸ

Tin tức, sự kiện Ban Văn hóa Xã hội  
BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI LÀM VIỆC VỚI UBND THỊ TRẤN BÌNH MỸ
Để chuẩn bị báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh về đặt tên đường, tên phố tại thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh; ngày 18/11/2013, Ban VH-XH, HĐND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với UBND thị trấn Bình Mỹ. Đồng chí Nguyễn Văn Khuyến, Phó trưởng Ban VH-XH chủ trì buổi làm việc, tham dự có các thành viên Ban VH-XH, lãnh đạo UBND huyện Bình Lục và thị trấn Bình Mỹ.

Đồng chí Nguyễn Văn Khuyến, Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội phát biểu
tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc với thị trấn Bình Mỹ.
            Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghiên cứu hồ sơ, trao đổi và thống nhất: Việc đặt tên đường, tên phố ở thị trấn Bình Mỹ đã được các cơ quan chức năng chuẩn bị sớm, đúng quy định; HĐND thị trấn Bình Mỹ và huyện Bình Lục có Nghị quyết chuyên đề về đặt tên đường, tên phố và chuyển cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Các con đường, phố của thị trấn Bình Mỹ được đề nghị đặt tên đợt này đều đảm bảo tiêu chí theo Nghị định số 91/2003/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, tên phố và công trình công cộng và Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định số 91; việc đặt tên đường, tên phố sẽ góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân trong hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa – xã hội, thông tin liên lạc; giáo dục truyền thống tốt đẹp của quê hương.
12 con đường và 4 phố đặt tên mới mang tên các danh nhân của đất nước; các nhân vật, sự kiện, di tích lịch sử tiêu biểu của địa phương, được nhân dân đồng tình ủng hộ.
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Khuyến nhận định việc đặt tên đường, tên phố thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục là phù hợp và đều đảm bảo các tiêu chí theo quy định./.
PHÒNG THÔNG TIN - DÂN NGUYỆN