Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2012-2014

Giới thiệu chung Văn phòng HĐND tỉnh  
Đại hội Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2012-2014
Chiều ngày 14/9/2012, tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, tổ chức Đại hội Công đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2012-2014. Dự Đại hội có đồng chí Trần Quốc Việt, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Trần Xuân Hùng, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam; Đồng chí Đinh Trọng Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.