Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2017-2019.

Tin hoạt động Chi bộ, Đảng bộ  
Đại hội Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2017-2019.
Chiều 28/04/2017, tại trụ sở HĐND tỉnh Hà Nam, Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017- 2019. Tham dự đại hội có: Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Đinh Đức Trung, Ủy viên BTV tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh; cùng toàn thể đoàn viên Chi đoàn Văn phòng ĐBQH và HĐND tỉnh.

 

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh
  phát biểu chỉ đạo Đại hội

 Đại hội đã thảo luận Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2017,  Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành (BCH) Chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2017, thông qua mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019. Trong nhiệm kỳ 2014- 2017, Chi đoàn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của các cấp ủy Đảng, BTV Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng; sự phối hợp, tạo điều kiện của các phòng ban chuyên môn và các tổ chức đoàn thể khác. Nhiệm kỳ vừa qua, đoàn viên thanh niên trong chi đoàn đã đoàn kết, sáng tạo, xung kích đi đầu trong mọi hoạt động và đã thu được nhiều kết quả, hoàn thành thắng lợi chương trình công tác đã đề ra cũng như nhiệm vụ do cấp ủy Đảng, cơ quan và đoàn khối giao. Các hoạt động phong trào được tổ chức thiết thực, phù hợp với điều kiện của cơ quan. Chi đoàn đã tạo điều kiện cho đoàn viên phấn đấu, cống hiến góp phần thúc đẩy công tác xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, khẳng định được vị trí vai trò của tổ chức đoàn trong cơ quan. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn trong thời gian qua vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế, đó là: việc tổ chức sinh hoạt thường kỳ còn chưa đều đặn, xây dựng, tổ chức các phong trào đoàn còn hạn chế..

 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh  biểu dương, khen ngợi thành tích của toàn thể cán bộ, đoàn viên Chi đoàn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới cần làm tốt một số vấn đề sau: cần tu dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, lòng yêu nước trong giai đoạn hiện nay; tổ chức thực hiện các phong trào, chương trình hoạt động phù hợp với đoàn viên thanh niên, chú ý trọng tâm, trọng điểm phù hợp với điều kiện của cơ quan; tiếp tục củng cố, đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của BCH Chi đoàn gắn với hoạt động Chi đoàn; tổ chức rèn luyện các em thiếu niên nhi đồng, nêu gương tốt cho các em noi theo; trên cơ sở thực tiễn của cơ quan, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu có đủ bản lĩnh, có năng lực, có phẩm chất bầu vào BCH khóa mới thực hiện tốt các nghị quyết mà Đại hội đã đề ra, đưa hoạt động Đoàn và phong trào thanh nhiên cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục phát triển.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đinh Đức Trung, Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh biểu dương những thành tích mà Chi đoàn đã đạt được, với những kết quả đó trong thời gian tới đồng chí đề nghị Chi đoàn cần thực hiện tốt một số vấn đề sau: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên trọng tâm là nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng; đẩy mạnh hai phong trào hoạt động cách mạng “xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ do Đoàn cấp trên phát động và cơ quan tổ chức; tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở đoàn, thường xuyên làm tốt công tác thiếu niên nhi đồng; tích cực chủ động tham mưu đề xuất tranh thủ sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan để tạo ra sức mạnh, tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu với các Chi đoàn và Đoàn cơ sở; Sáng suốt lựa chọn ra những đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên để bầu vào BCH chi đoàn và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đoàn khối các cơ quan tỉnh lần thứ V nhiệm kỳ 2017-2022. Phát huy kết quả và thành tích đạt được, khắc phục khó khăn và tồn tại, cán bộ, tập thể đoàn viên chi đoàn ra sức thi đua phát huy vai trò xung kích tình nguyện nỗ lực phấn đấu hoàn thành, hoàn thành xuất sắc phương hướng, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra.

          Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi Đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2017-2019 gồm  3 đồng chí. Đại hội cũng bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn khối các cơ quan tỉnh lần thứ V nhiệm kỳ 2017-2022.

   

Phòng Tổng hợp